Uwagi NRA do projektu zmian ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Ministerstwa Rozwoju uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac Rady Ministrów – UD33).

Uwagi zostały przygotowane przez adw. Dariusza Golińskiego. 

(zobacz dokument)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/