Uwagi NRA do projektu nowelizacji ustawy o ordynacji podatkowej

Naczelna Rada Adwokacka zgłosiła swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Pismo zostało wysłane do Ministerstwa Finansów. 

NRA zgłasza postulat zmiany art. 1 projektu ustawy w zakresie treści art. 119 p. paragraf 1 ordynacji podatkowej poprzez poszerzenie kręgu osób wchodzącyh w skład Rady do Spraw Unikania Opodatkowania o jednego członka wskazanego przez Naczelną Radę Adwokacką oraz jednego członka wskazanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

 

(czytaj całą opinię)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry