Uwagi NRA do projektu regulaminu dla sądów powszechnych

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości "Regulamin urzędowania sądów powszechnych". Uwagi zostały wysłane na ręce dr hab. Moniki Zbrojewskiej, wiceminister sprawiedliwości.

W uwagach NRA podkreśla wagę zasady bezpośredniości postępowania dowodowego. Stanowczo też sprzeciwia się dopuszczaniu możliwości naruszania tejemnicy korespondencji tymczasowo aresztowanych z obrońcą lub pełnomocnikiem.

(czytaj treść uwag NRA)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski