Uwagi NRA do projektu zmian w ordynacji podatkowej

Naczelna Rada Adwokacka przekazała swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw do Kancelarii Rady Ministrów. Opinię opracował zespół w składzie: adw. Michał Szpakowski, adw. Dariusz Goliński, adw. dr Karol Pachnik oraz adw. Rafał Dębowski. 

NRA popiera inicjatywę prezydenta Bronisława Komorowskiego, który postuluje wprowadzenie zasady in dubio pro tributiario (w razie wątpliwości na korzyść podatnika) do przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa. 

(zobacz uwagi NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry