Uwagi NRA dot. nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uwzględnione

Ministerstwo Rozwoju uwzględniło uwagi NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac Rady Ministrów – UD33). Uwagi zostały przesłane 11 sierpnia br. 

Najistotniejsze, proobywatelskie zmiany dotyczą możliwości wnoszenia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego bez ryzyka jej odrzucenia oraz wprowadzenie możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach postępowania. 

Autorami uwag NRA do projektu nowelizacji byli adw. Dariusz Goliński oraz adw. dr Karol Pachnik. 

(zobacz uwagi NRA)

(zobacz nową wersję projektu ustawy)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/