Uwagi NRA nt. pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

Naczelna Rada Adwokacka opracowała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym.


Uwagi dotyczą zasad wynagradzania adwokatów za pełnienie dyżurów, zapewnienia warunków socjalnych pełnienia dyżurów, zmiany podmiotu uprawnionego do wyznaczania adwokatów pełniących dyżury, braku przepisów pozwalających na zmianę terminu pełnienia dyżuru oraz kwestii siedziby zawodowej adwokata

NRA podkreśla, że uwagi mają priorytetowy charakter dla samorządu adwokackiego. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której zmiana przepisów kodeksu postępowania karnego powoduje zwiększenie koniecznego nakładu pracy obrońcy, za czym nie idzie odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzeń z urzędu. Nie do zaakceptowania dla samorządu adwokackiego jest sytuacja, w której adwokaci – będąc de facto ograniczeni w swobodach obywatelskich – za pełnienie dyżurów nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.


Projektując każdą reformę należy wyliczyć koszty związane z jej wdrożeniem w życie. Zgodnie z przepisem ustawy Skarb Państwa ponosi koszty świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Kosztem tym jest również koszt pełnienia dyżuru.
Nieuwzględnienie postulatów samorządu adwokackiego oznaczać będzie konieczność złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadania zgodności takich przepisów z art. 29 ust. 1 prawa o adwokaturze oraz z przepisami Konstytucji RP.

(Zobacz treść uwag NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/