VIII Kongres Kobiet z udziałem przedstawicielek Adwokatury


Przedstawicielki Adwokatury po raz drugi udzielały porad prawnych podczas Kongresu Kobiet 13-14 maja w Warszawie. Kongres zgromadził ponad pięć tysięcy zarejestrowanych uczestników, w tym m.in. przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Izby Komorniczej, a także wielu organizacji pozarządowych. 

Organizatorki, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, podkreślały, że celem tego wydarzenia jest przede wszystkim zaakcentowanie wsparcia wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz wolności, demokracji, swobodnego rozwoju społeczeństwa otwartego, praw indywidualnych obywateli i obywatelek. 

Z tych względów, na Kongresie nie mogło zabraknąć Adwokatury. W tegorocznym Kongresie Kobiet wzięły udział dwadzieścia trzy przedstawicielki Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzięki staraniom członkiń Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Adwokatura została oficjalnie powitana na rozpoczęciu Kongresu i wymieniona jako jedna z pierwszych organizacji, biorących udział w tym wydarzeniu, z komentarzem: „Jej wsparcie jest nam bardzo potrzebne”.

W ciągu dwóch dni Kongresu panie udzieliły ponad piętnastu porad prawnych dwunastu osobom. Porady dotyczyły głównie zagadnień z zakresu prawa rodzinnego. Podczas rozmów z uczestniczkami Kongresu przedstawicielki Adwokatury podkreślały potrzebę korzystania z pomocy adwokata w bieżących sprawach życia codziennego. Uczestnikom Kongresu rozdawane były ulotki kampanii informacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej pt. „Zapytaj adwokata”, długopisy z logo Adwokatury Polskiej oraz kopie artykułu autorstwa adw. Marty Tomkiewicz, wiceprzewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, pt. „Alimenty. Fakty i mity”.

Adw. Karolina Kuszlewicz, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wystąpiła na Kongresie jako jedna z panelistek w panelu zatytułowanym „Centrum Zielone” i opowiadała o prawach dzikich zwierząt w Polsce oraz w Europie.

Udział przedstawicielek Adwokatury w VIII Kongresie Kobiet oceniony został bardzo pozytywnie tak przez organizatorki Kongresu, jak i jego uczestników. Atmosfera Kongresu sprzyjała nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na co dzień pomagającymi kobietom doświadczającym przemocy domowej oraz w sprawach alimentacyjnych.

Efektem udziału naszych koleżanek w VIII Kongresie Kobiet, poza przyczynieniem się do budowania pozytywnego wizerunku Adwokatury w społeczeństwie, są także zaproszenia do udziału w konferencjach organizowanych przez będące na Kongresie przedstawicielki organizacji pozarządowych, w tym np. konferencja poświęcona zagadnieniu alimentów, organizowana przez Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla Naszych Dzieci”, która odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w Krakowie.

 

adw. Marta Tomkiewicz,

wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/