W formularzu rejestrowym VAT-R powinno być pouczenie dla pełnomocnika podatnika

NRA skierowała opinię o projekcie rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Zwraca w niej uwagę na konieczność dodania do wzoru formularza rejestrowego VAT-R pouczenia o odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika podatnika VAT za zobowiązania mocodawcy przewidziane art. 96 ust. 4b ustawy. 

W piśmie podpisanym przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, czytamy:  „Bezpieczeństwo prawne obywateli występujących w roli pełnomocników podatników wymaga tego, aby osoba podpisująca formularz rejestrowy jako pełnomocnik czynnego podatnika VAT miała świadomość odpowiedzialności solidarnej przez okres 6 miesięcy od dnia rejestracji za zobowiązania podatkowe, jakie mogą powstać na skutek działalności mocodawcy i gigantycznej wysokości takiej solidarnej odpowiedzialności (500.000zł) oraz warunków jakie muszą się ziścić, by taki pełnomocnik mógł uniknąć odpowiedzialności”.

Zdaniem NRA, pouczenie powinno zawierać dosłowną treść art. 96 ust. 4b oraz 4c ustawy o podatku od towarów i usług w wersji jaka będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2017 r.

- Lojalność organów Państwa wobec obywateli, których niewiedza może zostać wykorzystana do tego by rozciągnąć na nich odpowiedzialność podatkową wbrew ich wiedzy i woli, wymaga tego, aby formularz rejestrowy zawierał w części końcowej - przed podpisami osoby reprezentującej podatnika - dosłowną treść normy prawnej rangi ustawowej stanowiącą tak poważną odpowiedzialność finansową, niezależną od działań pełnomocnika i od jego winy – tłumaczy adw. Rafał Dębowski. 

Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawierającą kontrowersyjny przepis art. 96 ust. 4b przewidujący solidarną odpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania mocodawcy powstałe po ustaniu stosunku pełnomocnictwa Prezydent RP podpisał 15 grudnia br.  


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/