W Katowicach odbędzie się Festyn Naukowy nt. nowych technologii

Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA, Cyber Science, wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zapraszają 11 czerwca br. na Festyn Naukowy.

Wydarzenie ma charakter imprezy rodzinnej dedykowane jest dla adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników oraz innych zainteresowanych (niezwiązanych z prawem) i ich rodzin i bliskich.

Wydarzenie podzielone jest na dwa bloki: wykłady oraz warsztaty praktyczne.

Wykłady odbywać się będą w holu  budynku WPiA UŚ- ul. Bankowa 11 B, Katowice.

Warsztaty będą odbywać się w auli nr 4  WPiA w Katowicach - ul. Bankowa 11 B, Katowice.

Wiedzę na temat nowych technologii dorośli często zdobywają od młodszego pokolenia.

W zakresie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzież zazwyczaj przewyższają dorosłych, przez co świat cyfrowy dla dorosłych stanowi wyzwanie, któremu dorośli muszą sprostać - jeśli chcą rozumieć młodsze pokolenie i aby zapewnić właściwe bezpieczeństwo swoim bliskim.

Festyn Naukowy ma na celu pogłębienie wiedzy o nowych technologiach, sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwie, w tym zastosowaniu prawa w tych dziedzinach.

Pierwsza część wydarzania składa się z wykładów na temat sztucznej inteligencji oraz prawa.

Wśród wykładowców są m.in. dr hab. prof. UŚ, Rzecznik Generalny TSUE Maciej Szpunar, dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek, dr Michał Nowakowski.

Druga część wydarzenia to warsztaty praktyczne, przy użyciu sprzętu elektronicznego, przeznaczone dla uczestników wydarzania i ich bliskich.

Tematami warsztatów są: cyberhigiena, cyberbezpieczeństwo oraz tworzenie i używanie NFT i tokenów. 

Patron wydarzenia, Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych - Cyber Science  to konsorcjum naukowo-dydaktycze utworzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską.

Podmiot, z uwagi na fakt, iż Unia Europejska przygotowała istotny pakiet zmian legislacyjnych stworzył dwa nowatorskie i autorskie kierunki studiów podyplomowych:

1) Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej (aspekty prawne, technologiczne i ekonomiczne)

 2) Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

(https://us.edu.pl/centra-badawcze/cyberscience/studia-podyplomowe/)

Studia podyplomowe rozpoczynają się jesienią 2022 r.,  szczegóły zostaną przekazane w terminie późniejszym.

10 czerwca 2022 r. w Katowicach Naczelna Rada Adwokacka podpisze z Uniwersytetem Śląskim porozumienie dotyczące współpracy. 

Wydarzenie odbywa się również pod patronatem wydawnictwa Wolters Kluwer. Podmiot jest dostawcą informacji prawnej i narzędzi dla prawników m.in. Legal Alert - programu do komunikacji e-mail z klientami kancelarii prawnej: gotowe newsy i platforma do wysyłania: (www.lex.pl/legalalert) oraz  LegalDesk- aplikacji do prowadzenia kancelarii:

(www.legaldesk.tech).

Organizatorzy i Patroni mają nadzieje, że każdy, niezależnie od wieku i umiejętności cyfrowych, będzie mógł zdobyć podczas wydarzenia nową wiedzę oraz spędzi miło czas.

Razem z Patronami wydarzenia zachęcam do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Adw. Grzegorz Kopeć

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

czytaj agendę Festynu

czytaj opis warsztatów

czytaj zaproszneie z agendąShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry