W Krakowie odbył się Zjazd adwokatów z Europy


W Krakowie odbył się Zjazd Adwokatur Europejskich FBE. Od 8 do 11 października prawnicy z kilkunastu państw Europy rozmawiali o przestępczości gospodarczej. Organizatorami Zjazdu byli The European Bars Federation (FBE), Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie oraz Naczelna Rada Adwokacka, we współpracy z patronami wydarzenia.

Kongres został uroczyście otwarty przez adw. Nazario de Olega, prezesa FBE , adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA, adw. Pawła Gierasa, dziekana ORA Kraków, oraz  adw. Kingę Annę Konopkę, przewodniczącą Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, działającą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Motywem przewodnim dyskusji panelowych konferencji w dniu 9 października były „przestępstwa białych kołnierzyków”, a poszczególne panele tematyczne prowadzone były przez adwokatów z różnych krajów europejskich. Polski głos w dyskusji zabrali m.in.: adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, adw. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski oraz adw. dr Michał Rams.

Ze względu na aktualną i praktyczną tematykę, kongres cieszył się niezwykłym zainteresowaniem. Przybyło bardzo wielu cenionych europejskich prawników, specjalizujących się w problematyce przestępczości gospodarczej. Sympozjum zaszczyciło także wielu znakomitych gości, reprezentujących wymiar sprawiedliwości, władze wojewódzkie, samorządowe, oraz z kancelarii Prezydenta RP. Ten międzynarodowy kongres mógł się odbyć dzięki wytężonej pracy Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, pod przewodnictwem adw. Kingi Konopki oraz członków w osobach adw. dr Małgorzaty Kardas, adw. Bogumiły Górnikowskiej, adw. Szymona Gostyńskiego, adw. Michała Hosowicza, adw. Szymona Klebera, adw. Pawła Śliza oraz pracowników administracyjnych biura ORA Kraków.

Organizacja FBE zrzesza 250 okręgowych rad adwokackich i radców prawnych, reprezentując około 800 tys. europejskich prawników. Do Krakowa przyjechali prawnicy z Hiszpanii, Włoch, Francji, Malty, Cypru, Rumunii, Luxemburgu, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Ukrainy, Czech oraz Polski.

adw. Paweł Śliz/adw. Michał Hosowicz


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski