W przyszłym tygodniu ruszą sejmowe prace nad ustawą o przedsądowej pomocy prawnej

Pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji pracującej nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa odbędzie się 2 czerwca o godzinie 9.00.

W posiedzeniu, z ramienia NRA, uczestniczyć będzie adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Projekt w obecnej postaci budzi wiele zastrzeżeń zarówno ze strony samorządu adwokackiego jak również środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego. Przypomnijmy, że Naczelna Rada Adwokacka jako pierwsza przedstawiła Marszałkowi Sejmu negatywna opinię o projekcie.

W podobnym tonie stanowisko zajęło Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi z 23 maja 2015 r. Sekretarz NRA zwrócił się do dziekana ORA w Łodzi, adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego, o przekazanie do NRA odpisu uchwały, w celu wykorzystania jej przez NRA w dalszych pracach legislacyjnych.

Czytaj:

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej

Opinia Prokuratora Generalnego

Opinia Sądu Najwyższego

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich     

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/