Wakacyjny numer "Palestry"

Zapraszamy do lektury najnowszej, wakacyjnej "Palestry", oznaczonej numerami 7-8 (lipiec-sierpień). 

Wśród polecanych przez redakcję tematów są: 

- artykuł o głośnym "adwokackim" orzeczeniu ETPCz w sprawie Laurent v. Francja 

- tajemnica zawodowa doradcy restrukturyzacyjnego

- ochrona danych osobowych a cele procesu karnego

- rewindykacja utraconych ruchomości na przykładzie księgozbioru wilanowskiego

- wątpliwości w ustaleniu wynagrodzenia z tytułu naruszenia praw autorskich

- odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne powstałe w związku z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zagadnienia praktyczne)

- tryby nadzwyczajne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zachęcamy do lektury:

(czytaj w wersji pdf)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry