Ważna informacja dot. zamawiania prenumeraty "Palestry”

Przypominamy, że z dniem 25 stycznia 2022 roku, o północy upłynie termin na zgłaszanie przez każdego adwokata formy, w jakiej chciałby otrzymywać Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra”.

W bieżącym roku odbywa się to wyłącznie poprzez system e-SOA. Po upływie wskazanej wyżej daty, Redakcja „Palestry” pobierze dane adresowe wprost z tego systemu.

Aby otrzymywać wybraną przez siebie wersję – papierową bądź elektroniczną - należy jak najszybciej zgłosić odpowiednią deklarację w swojej Izbie Adwokackiej, kontaktując się bezpośrednio z biurem Okręgowej Rady Adwokackiej, bądź też uczynić to samodzielnie za pośrednictwem Panelu Adwokata – jeśli dana Izba udostępniła odpowiednią funkcję w Panelu swoim członkom.

Brak złożenia w terminie jakiejkolwiek deklaracji spowoduje otrzymywanie czasopisma w formie elektronicznej na ostatni adres e-mail, jaki Izba Adwokacka wpisała do Elektronicznego Systemu Obsługi Adwokatury (e-SOA); jeśli adresu takiego nie podano, jest on błędny albo nieaktualny – kolejne numery pisma nie dotrą do danej osoby w żadnej formie.

Wydawanie „Palestry” finansuje Naczelna Rada Adwokacka – po części z zysków generowanych przez pismo, po części z innych źródeł. Każdy adwokat otrzymuje „Palestrę” nieodpłatnie i ma pełną dowolność w wyborze formy papierowej bądź elektronicznej,  nie uiszczając z tytułu otrzymywania czasopisma osobnych kwot składkowych.

Informacje zebrane w biurach okręgowych rad adwokackich, tyczące się uruchomienia bądź zaniechania uruchomienia w tej Izbie Panelu adwokata wskazują na to, że:

Adwokaci należący do Izb Adwokackich: gdańskiej, koszalińskiej, krakowskiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, wałbrzyskiej, warszawskiej, wrocławskiej i zielonogórskiej, 

mogą dokonać wyboru poprzez Panel Adwokata.

 

Poniżej instrukcja skorzystania z Panelu Adwokata:

Wszelkie informacje dot. wysyłki Palestry na konkretny adres (pocztowy lub elektroniczny) należy wprowadzać w odpowiednim do tego miejscu w Panelu Adwokata. (...)

W tym celu należy zalogować się do Panelu Adwokata (https://panel.e-soa.pl/) i dokonać zmiany w menu "KONTO" / Palestra.

 

PIERWSZE LOGOWANIE DO PANELU ADWOKATA

1. Należy przejść pod adres https://panel.e-soa.pl<https://panel.e-soa.pl/>

2. Wybrać przycisk dostępny na dole strony "Pierwsze logowanie"

3. Po wybraniu typu konta i uzupełnieniu formularza następuje walidacja czy dana osoba widnieje w e-SOA.

a)      W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres wpisany przed chwilą w formularzu zawierającą link do potwierdzenia pierwszego logowania.

b)      W przypadku negatywnej weryfikacji użytkownik widzi stosowny komunikat z prośbą o sprawdzenie wpisywanych danych lub kontakt z właściwą ORA.

4. Po pozytywnej walidacji i potwierdzeniu pierwszego logowania w wiadomości e-mail użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość z hasłem do zalogowania się do Panelu.

 

UZUPEŁNIENIE SPOSOBU OTRZYMYWANIA PALESTRY W PANELU ADWOKATA

1. Po zalogowaniu się do Panelu w górnym menu należy pod pozycją menu KONTO wybrać moduł Palestra.

2. Jeżeli wyświetlony sposób wysyłki Palestry nie jest właściwy lub wpisane dane są nieprawidłowe należy wybrać przycisk Modyfikuj dane.

3. Po odpowiednim wskazaniu sposobu wysyłki Palestry - forma papierowa, elektroniczna lub brak Palestry (co oznacza nieotrzymywanie Palestry) należy wybrać widniejący w systemie adres lub wprowadzić całkowicie nowy i zatwierdzić zmiany.

  • W przypadku wybrania formy elektronicznej i wprowadzeniu nowego adresu e-mail należy dodatkowo wskazać, czy e-mail powinien być widoczny lub niewidoczny. Widoczny oznacza, że dany adres e-mail będzie wyświetlał się w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

 

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości zachęcamy do korzystania ze wsparcia macierzystej Okręgowej Rady Adwokackiej.

Adwokaci należący do Izb Adwokackich: białostockiej, bielsko-bialskiej, bydgoskiej, częstochowskiej, katowickiej, świętokrzyskiej (kieleckiej), lubelskiej, łódzkiej, olsztyńskiej, opolskiej, płockiej, radomskiej, siedleckiej, toruńskiej,

którym zależy na otrzymywaniu papierowej wersji „Palestry”, jeżeli nie otrzymali odpowiednich instrukcji ze swojej Izby, proszeni są o niezwłoczny kontakt z macierzystą Okręgową Radą Adwokacką w celu złożenia takiej deklaracji i weryfikacji /aktualizacji danych do prenumeraty (adresu do doręczeń pocztowych lub adresów e-mail w przypadku formy elektronicznej prenumeraty).

 

Wszyscy aplikanci adwokaccy otrzymają wersję elektroniczną „Palestry”, jeżeli tylko ich adresy poczty elktronicznej w systemie e-SOA są poprawne. Nie uiszczają z tego tytułu jakichkolwiek kwot składkowych.

 

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry