Ważny etap prac nad postulowanymi przez NRA zmianami w prawie pocztowym

Zainicjowana przez Naczelną Radę Adwokacką, ważna dla adwokatów zmiana dotycząca dostarczania przesyłek rejestrowanych, została podjęta przez sejmową Komisję ds. Petycji. Komisja zadecydowała o wniesieniu projektu nowelizacji ustawy Prawo pocztowe zgodnie z postulatami NRA.

Postulaty zmian znalazły się w petycji złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, 23 września 2021 r. Obejmują dodanie w art. 37 ust. 4a Prawa pocztowego punktu 4, mówiącego, że doręczenie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogłoby być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji  adresata.

Spod regulacji art. 37 ust. 4 Prawa pocztowego wyłączone są już: sądy, trybunały, prokuratura i inne organy ścigania oraz komornicy sądowi. NRA postuluje wyłączenie także adwokatów i radców prawnych.

(czytaj petycję)

To bardzo ważna zmiana, ponieważ obecne przepisy – zmienione ustawą Covidową – nie gwarantują skutecznego dostarczenia pism oraz zagrażają ochronie tajemnicy adwokackiej.

Decyzję o wniesieniu petycji w tej sprawie Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałą z 11 września 2021 r.

W pracach sejmowej Komisji ds. Petycji z ramienia NRA brała udział adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

Komisja, po dyskusji z udziałem przedstawiciela NRA, przychyliła się do postulatu zawartego w petycji Naczelnej Rady Adwokackiej i postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe z uwzględnieniem zaproponowanych rozwiązań.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry