Więcej adwokatów zostanie sędziami

Więcej pozytywnych opinii Krajowej Rady Sądownictwa otrzymują adwokaci ubiegający się o urząd sędziego - jest ich dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych. KRS zauważa wzrost zgłoszeń, mimo zmienionych przepisów. 

„W porównaniu z latami ubiegłymi, widać dwukrotny wzrost liczby kandydatów-adwokatów, którzy otrzymują pozytywną opinię KRS - mówi adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, który bierze udział z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w posiedzeniach Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie. - Dziś jest to już co szósty adwokat, przysyłający swoje zgłoszenie. W ten sposób otwieramy środowisko sędziowskie na kandydatów z adwokatury”.

W latach ubiegłych opinie pozytywne uzyskało: w 2011 r. – 7 adwokatów, w 2012 r. – 2 adwokatów, w 2013 – 6 adwokatów, w 2014 r. – 12 adwokatów.

Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W posiedzeniach Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej biorą udział członkowie NRA: adw. Ziemisław Gintowt oraz adw. Andrzej Siemiński.

(czytaj pismo KRS)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry