Wkrótce rusza akcja „Pomoc frankowiczom”

Od 5 października br. startuje akcja „Pomoc frankowiczom”, której celem jest udzielanie pomocy prawnej osobom, które posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej i ochrona ich praw z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia dla osób, które zaciągnęły kredyty w latach 2007 i 2008. Kampania ma również na celu informowanie o możliwościach ochrony praw „frankowiczów” na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Pomimo korzystnych opinii dla kredytobiorców Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na obecnym etapie nie wyklarowała się jednolita linia orzecznicza gwarantująca wygranie sprawy w sądzie przez „frankowicza”, jednakże z uwagi na wzmożoną aktywność nieprofesjonalnych podmiotów adwokatura nie może być obojętna na problem społeczny tak ważny dla prawie 2 milionów ludzi.  

Akcja jest dobrowolna i pomoc prawną będą świadczyć tylko ci adwokaci, którzy zgłoszą swój akces. Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, która jest organizatorem przedsięwzięcia, informuje, że adwokaci, którzy chcieliby dołączyć, mogą się jeszcze zgłaszać do 29 września. 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie zgłoszeń do adw. Grzegorza Prigana, koordynatora akcji: grzegorz.prigan@nra.pl W zgłoszeniu prosimy wskazać dane: imię i nazwisko, adres kancelarii, numer telefonu, adres mailowy.

Pełna lista adwokatów biorących udział w „Pomocy frankowiczom” zostanie zamieszczona na stronie adwokatura.pl po 29 września br.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry