Wniosek NRA o nadanie ulicy imienia adw. Mikke pozytywnie zaopiniowany

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego pozytywnie rozpatrzyła dziś wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, by nazwać ulicę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego przy ul. Czerniakowskiej imieniem Stanisława Mikke. Pozytywnie zaopiniowany wniosek trafi teraz pod obrady Rady Miasta Warszawy. 

Adwokat Stanisław Mikke był zasłużony zarówno dla Adwokatury, jak i Polski. Jako redaktor naczelny pisma „Palestra” rozpowszechniał nieznane fakty historyczne oraz troszczył się o to, aby pamięć o wybitnych Polakach nie przeminęła. Przez lata zaangażowany był w odkrywanie prawdy katyńskiej.

Zginął tragicznie w dniu 10 kwietnia 2010 roku w wypadku rządowego samolotu, w drodze na uroczystości rocznicowe w Katyniu.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/