Wspominamy adwokatów zmarłych w ostatnim roku


Jutro Dzień Wszystkich Świętych. Tradycyjnie wspominamy Tych, którzy odeszli w ostatnim czasie.

Adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”, były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, jeden z największych autorytetów w środowisku adwokackim zmarł 1 września.

Urodził się 6 września 1934 roku w Warszawie. W latach 1952-1956 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację adwokacką odbywał w Olsztynie, na listę adwokatów został wpisany w roku 1960. Już w cztery lata po egzaminie adwokackim powierzono mu funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego NRA. Później pełnił obowiązki m.in. sekretarza i wicedziekana ORA w Warszawie, a także wiceprezesa NRA. W roku 1995 Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Czesława Jaworskiego na prezesa NRA. Stanowisko to pełnił przez dwie kadencje - do roku 2001 r.

Niemalże od początku swojej kariery adwokackiej mecenas Jaworski był związany z pismem „Palestra”. Już w roku 1970 został członkiem kolegium redakcyjnego, a w roku 1990 redaktorem naczelnym pisma. Dwa lata później zrezygnował z kierowania „Palestrą” z powodu objęcia funkcji wiceprezesa NRA. Redaktorem naczelnym został ponownie w roku 2010, po tragicznej śmierci ówczesnego redaktora naczelnego – adw. Stanisława Mikke, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

W karierze zawodowej adw. Jaworskiego nie brakowało spraw spektakularnych, zawiłych i niezwykle interesujących. W latach 60-tych prowadził wiele spraw gospodarczych m.in. był obrońcą kilku oskarżonych w głośnej aferze mięsnej. Później, w latach 90-tych reprezentował klientów związanych z aferą FOZZ, ART-B czy aferą alkoholową. Był obrońcą w procesach politycznych okresu PRL. Bronił m.in. działaczy NSZZ „Solidarność” – Tadeusza Jedynaka czy Bogdana Lisa. Występował w wielu procesach przed sądami wojskowymi, był też obrońcą księdza Kazimierza Jancarza z Nowej Huty. Pan Mecenas prowadził również sprawy związane ze służbami specjalnymi i z oskarżeniami o kłamstwa lustracyjne.

Mecenas Jaworski trzykrotnie wchodził w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W roku 2007 został odznaczony Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym, zaś w 2009 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mecenas Czesław Jaworski cieszył się w środowisku adwokackim wielkim szacunkiem i uznaniem. Opanowany, wierny zasadom, życzliwy, pełen kultury, dla każdego zawsze znajdował czas – tak Go zapamiętamy. Dobrą opinią cieszył się nie tylko w Adwokaturze. Jeden z dzienników na wieść, że mec. Jaworski będzie obrońcą w głośnym procesie skomentował: „Pana X będzie reprezentował adwokat najlepszy z najlepszych”.

Do ostatnich dni aktywny samorządowo, z troską i zaangażowaniem kierował "Palestrą".

Został pochowany na cmentarzu na warszawskim Wilanowie (kw. sektor II grób 689).


Adw. Andrzej Woźniak, członek Wyższej Komisji Rewizyjnej, zmarł 24 października 2018 roku.

Urodził się 18 sierpnia 1939 roku w Krakowie. Wybitny prawnik, ceniony, szanowany i lubiany Kolega, zasłużony dla samorządu adwokackiego. Wychowawca wielu pokoleń adwokatów i aplikantów adwokackich.

Uhonorowany odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”, medalem „Dla Obrońcy Praw Człowieka”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Pamiątkowym  Ministra Sprawiedliwości.

Mecenas Andrzej Woźniak wykonywał zawód adwokata od  1968 roku. Był wieloletnim kierownikiem Zespołu Adwokackiego nr 2 w Chrzanowie, kierownikiem Zespołu Adwokackiego nr 2 w Krakowie, a następnie prowadził indywidualną Kancelarię Adwokacką w Krakowie.  

Działał społecznie i na rzecz samorządu adwokackiego, pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby, członka Komisji Dyscyplinarnej, członka Komisji d/s Zespołów Adwokackich, zastępcy przewodniczącego Funduszu Wzajemnej Pomocy Izby, członka Zespołu Wizytatorów ORA w Krakowie. Od 1998 roku pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i jej skarbnika, od 2013 roku członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 listopada 2018 roku, o godz. 13.40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.


Adw. dr Jacek Kruk, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, zmarł 31 maja 2018 r.  

Znakomity adwokat, specjalizujący się w sprawach karnych. Erudyta i mentor. Patron wielu aplikantów i ceniony szkoleniowiec. Dzięki wielkiemu autorytetowi, zdolności mediacji i przekonywania – jako osoba najbardziej do tego predystynowana – przeprowadził wiele spraw pojednawczych pomiędzy adwokatami.

Był człowiekiem o niezwykłej inteligencji i mądrości życiowej, pełnym empatii. Z tego też powodu wielu adwokatów prosiło go o pomoc w rozwiązywaniu problemów, nie tylko zawodowych wiedząc, że zawsze można liczyć na jego dyskrecję i mądrą radę.

W ostatnim czasie pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Za zaangażowanie w sprawy samorządowe wyróżniony został odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”.

Podczas jubileuszu 70-lecia Adwokatury Izby Wrocławskiej w 2016 r., w dowód uznania został wyróżniony statuetką „Krasnala – adwokatka”, przyznawaną osobowościom Izby Wrocławskiej.

Spoczął na cmentarzu „Skowronia Góra”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry