Wspomnienia adwokatów zmarłych w ostatnim roku

Tradycyjnie w Dzień Wszystkich Świętych wspominamy adwokatów i przyjaciół Adwokatury, którzy odeszli w ostatnim roku.

15 listopada 2021 r. zmarł adw. Andrzej Koźlik, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach czterech kadencji, od 1986 do 2007 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej, skarbnik ORA, nauczyciel i wychowawca aplikantów adwokackich, członek komisji egzaminacyjnych dla adwokatów i aplikantów adwokackich, wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

28 grudnia 2021 r. zmarł prof. Krzysztof Indecki, kierownik Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Był też wykładowcą i profesorem nadzwyczajnym Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Był mężem adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010.

12 lutego 2022 zmarł Andrzej Rajpert, wieloletni wicedziekanem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego, zasiadał też w wielu komisjach w Naczelnej Radzie Adwokackiej.

21 marca 2022 r. zmarł adw. Marek Mazurkiewicz, prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w latach 1989-1992 i rzecznik dyscyplinarny NRA w latach 2004-2007. W latach 1992-2001 i 2004-2007 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1998-2001 wszedł w skład Prezydium NRA jako członek Prezydium NRA. Od 1992 do 1995 r. był zastępcą sekretarza NRA, a od 2004 do 2007 r. rzecznikiem dyscyplinarnym NRA. Był członkiem licznych komisji przy NRA m.in. Komisji Praw Człowieka. W 1998 roku NRA przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.

6 lipca w wieku 92 lat zmarł adw. Andrzej Trypens, był skarbnikiem NRA w latach 1989-1995, sekretarzem NRA w 1995-1998, członek licznych komisji problemowych przy NRA i ORA w Warszawie. Uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

8 sierpnia 2022 r. w wieku 97 lat, zmarł profesor Władysław Nasiłowski, lekarz medycyny sądowej, anatomopatolog. Badania naukowe prof. Władysława Nasiłowskiego wniosły nowe poglądy w diagnostyce oraz ocenie sądowo-lekarskiej na temat m.in. urazów mózgowo-czaszkowych, toksykologii alkoholu, zatruć lekami, zwłaszcza u małych dzieci, zatruć przemysłowych, narkomanii, zasad opiniowania sądowo-lekarskiego, odpowiedzialności zawodowej lekarzy, nauczania etyki lekarskiej. Wydał szereg ekspertyz do celów beatyfikacyjnych i kościelnych związanych z ekshumacją zwłok księży: biskupa Stanisława Adamskiego, Jana Alojzego Ficka, Franciszka Blachnickiego i sióstr zakonnych: Teresy Kierocińskiej, Laury Meozzi, Heleny Hoffmann oraz dla wymiaru sprawiedliwości i Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących górników Kopalni „Wujek”, Stanisława Pyjasa oraz księży: Sylwestra Zycha, Tadeusza Zaleskiego i Jerzego Popiełuszki. W 2016 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry