Wszyscy adwokaci powinni móc działać w obszarze objętym stanem wyjątkowym

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z apelem o rozszerzenie możliwości działalności adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach objętych stanem wyjątkowym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego pozwala na udzielanie pomocy prawnej jedynie adwokatom, którzy stale wykonują działalność gospodarczą na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.

- Takie ukształtowanie przepisu, prowadzi do sytuacji, w której uniemożliwione jest prawidłowe realizowanie obowiązków zawodowych przez adwokatów (aplikantów adwokackich), w tym w szczególności poprzez nieskrępowane przemieszczanie się w celach związanych z niesieniem pomocy prawnej obywatelom na terenie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Godzi to w prawo obywateli do dostępu do adwokata, utrudnia uzyskanie niezbędnej pomocy prawnej i w ten sposób nieproporcjonalnie oraz bezzasadnie ogranicza prawo obywateli do sądu, w tym do korzystania z pomocy adwokata. – pisze w piśmie do premiera prezes NRA.

Adw. Rosati zwraca się do premiera Morawieckiego o nowelizację rozporządzenia w tym zakresie.

czytaj pismo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry