Wyjaśnienie Prezydium NRA w sprawie błędnych informacji nt. stawek adwokackich

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której wyraziło stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwych i społecznie szkodliwych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności stwierdzenia, jakoby poprzedni Minister Sprawiedliwości wprowadził „/…/ nawet tysiąc procent podwyżek za usługi radcowskie i adwokackie”, przedstawionych podczas debaty sejmowej nad odwołaniem Ministra Sprawiedliwości w dniu 20 lutego 2019 r.

Prezydium NRA przypomina, że system ustalania wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej nie ulegał zasadniczym zmianom na przestrzeni ponad dwudziestu lat, a obowiązujące aktualnie stawki rzędu kilkuset złotych za prowadzenie sprawy w danej instancji niejednokrotnie nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów jej prowadzenia.

- Warto przypomnieć, że Minister Sprawiedliwości jest ustawowo zobowiązany do ustalenia zasad obliczania kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość powinna uwzględniać rodzaj i charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz wymagany dla rzetelnego jej poprowadzenia nakład pracy adwokata. – piszą adwokaci i dodają, że obowiązujące stawki stanowiące podstawę zwrotu kosztów procesu są na symbolicznym poziomie.

W uchwale Prezydium NRA podkreśla, że koszty zastępstwa procesowego i pomocy adwokackiej zasądzane na rzecz strony wygrywającej proces stanowią w istocie prawo obywatela do żądania zwrotu poniesionych wydatków. - Zmiana wysokości zasad określania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, o której wprowadzenie od lat wnosi Naczelna Rada Adwokacka, to w rzeczywistości dążenie do stworzenia gwarancji dostępu obywatela do sądu i wymiaru sprawiedliwości. Zwrot kosztów pomocy adwokackiej dokonywany jest bowiem na rzecz korzystającej z pomocy prawnej strony procesu, nie zaś na rzecz adwokata. – czytamy.

Mając na uwadze konstytucyjne prawo obywatela do sądu oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po raz kolejny apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac nad zmianą systemu ustalania wysokości zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz określenie wysokości stawek na poziomie gwarantującym obywatelom możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy i realizację prawa do sądu.

Przykładowo, za pomoc prawną z zakresu prawa pracy stawki wynoszą obecnie nawet 120 zł, z zakresu ubezpieczeń społecznych 180,-

czytaj uchwałę

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry