Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa - książka Biblioteki Palestry

"Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa. Wyzwania." - pod takim tytułem ukazała się praca zbiorowa pod redakcją adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej w ramach Biblioteki Palestry NRA. Wydawcą jest wydawnictwo ARCHE. 

Wśród autorek i autorów są prawnicy reprezentujący różne środowiska zawodowe i naukowe w Polsce. Jak podkreśla we wstępie adw. dr Gajowniczek-Pruszyńska, kiążka jest krokiem w kierunku wypracowania propozycji zmian w dynamicznie zmieniającym się systemie prawnym.

Wśród podjętych tematów znajdują się:

  • dostęp osób zatrzymanych do obrońcy
  • nadużywanie tymczasowego aresztowania
  • specyfika i trudności postępowań rodzinnych
  • problem skutecznej ochrony prawnej
  • nieodpłatna pomoc prawna
  • mediacja
  • ochrona zwierząt i środowiska
  • dyskryminacja w zakresie wolności religijnej i osobistej
  • prowadzenie posiedzeń i rozpraw sądowych w formie zdalnej


"To dzieło interesujące i inspirujące. Praca jest ciekawym głosem w dyskusji nad przeobrażeniami wymiaru sprawiedliwości, których jesteśmy świadkami. Można ją polecić nie tylko osobom zajmującym się nauką prawa, ale w równym stopniu wszystkim zainteresowanym rozwojem prawa, jako narzędzia służącego całemu społeczeństwu." - napisał prof. dr hab. Paweł Wiliński, recenzent naukowy publikacji.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski