Wyniki egzaminów adwokackich

Ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło wyniki zawodowych egzaminów prawniczych. Egzamin adwokacki zdało 82% przystępujących.

Do egzaminu adwokackiego, który odbył się w maju br. przystąpiło 1604 zdających, a wynik pozytywny uzyskało 1321 osób, co stanowi ok. 82% ogółu przystępujących.

Najwyższy poziom zdawalności uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji - ok. 90%. Wśród pozostałych aplikantów odsetek ten wyniósł ok. 71%, natomiast wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji  -  ok. 54%.        

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed:

- Komisją Egzaminacyjną  w  Białymstoku - 55 spośród 67 zdających, tj. ok. 82%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Gdańsku - 45 spośród 58 zdających, tj. ok. 78%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Gdańsku - 48 spośród 57 zdających, tj. 84%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Katowicach - 44 spośród 52 zdających, tj. ok. 85%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Katowicach - 42 spośród 53 zdających, tj. ok. 79%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 3 w Katowicach - 45 spośród 52 zdających, tj. ok. 87%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Kielcach - 18 spośród 27 zdających, tj. ok. 67%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Krakowie - 50 spośród 53 zdających, tj. ok. 94%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Krakowie - 47 spośród 53 zdających, tj. ok. 89 %,

- Komisją Egzaminacyjną  w Lublinie - 33 spośród 42 zdających, tj. ok. 79%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Łodzi - 36 spośród 48 zdających, tj. ok. 75%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Poznaniu - 45 spośród 56 zdających, tj. ok. 80%,

- Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu - 55 spośród 59 zdających, tj. ok. 93%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Rzeszowie - 61 spośród 67 zdających, tj. 91%,

- Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie - 22 spośród 28 zdających, tj. ok. 79%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Toruniu - 25 spośród 40 zdających, tj. ok. 63%,

- Komisją Egzaminacyjną  w Warszawie - 54 spośród 68 zdających, tj. ok. 79%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. ok. 78%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 3 w Warszawie - 53 spośród 67 zdających, tj. ok. 79%,

- Komisją Egzaminacyjną   nr 4 w Warszawie - 62 spośród 68 zdających, tj. ok. 91%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 5 w Warszawie - 50 spośród 66 zdających, tj. ok. 76%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 6 w Warszawie - 56 spośród 64 zdających, tj. ok. 88%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 7 w Warszawie - 55 spośród 66 zdających, tj. ok. 83%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 8 w Warszawie - 50 spośród 67 zdających, tj. ok. 75%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 9 w Warszawie - 53 spośród 64 zdających, tj. ok. 83%,

- Komisją Egzaminacyjną nr 10 w Warszawie - 55 spośród 65 zdających, tj. ok. 85%,

- Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu - 59 spośród 66 zdających, tj. ok. 89%,

- Komisją Egzaminacyjną  nr 2 we Wrocławiu - 51 spośród 64 zdających, tj. ok. 80%,

 

Na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa administracyjnego (152 oceny niedostateczne, tj. ok. 38% wszystkich takich ocen), a następnie z prawa gospodarczego (99 ocen niedostatecznych - 25%), prawa cywilnego (80 ocen niedostatecznych  - ok. 20%) i prawa karnego (61 ocen niedostatecznych - ok. 15%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (11 ocen niedostatecznych - ok. 3%).

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry