Wyniki egzaminu adwokackiego 2018 - pełne dane

W tym roku egzamin adwokacki z pozytywnym wynikiem ukończyły 1822 osoby, co stanowi 84 proc. z 2177 osób, które przystąpiły do egzaminu. Najlepszymi wynikami wykazali się aplikanci adwokaccy zdający w komisjach w Lublinie (97 proc.), Białymstoku (94 proc.), Łodzi (91) i Kielcach  (90 proc.).

Najgorszy wynik przypadł zdającym w Poznaniu (78 proc.), Gdańsku (81 proc.) Warszawie i Rzeszowie (po 82 proc.)

Według informacji ministerstwa sprawiedliwości, na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (165 ocen niedostatecznych, tj. ok. 34% wszystkich ocen niedostatecznych), a następnie z prawa karnego (122 oceny niedostateczne - ok. 25%) i prawa gospodarczego (111 ocen niedostatecznych - ok. 23%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (67 ocen niedostatecznych - ok. 14%) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (25 ocen niedostatecznych - ok. 5%).

Najwięcej adwokatów przybędzie w izbie warszawskiej - 670, najmniej w Szczecinie - 47. 

(zobacz zestawienie)

Nie wszystkie okręgowe rady adwokackie miały komisje egzaminacyjne na terenie swoich izb. Przykładowo aplikanci adwokaccy izby bydgoskiej zdawali w komisji egzaminacyjnej w Toruniu. Wszyscy - 15 aplikantów izby bydgoskiej - zakończyli egzamin z pozytywnym wynikiem.  

Tegoroczny wynik egzaminu adwokackiego jest nieznacznie lepszy od ubiegłorocznego. Przystąpiło jednak do niego mniej osób - w 2017 roku zdających było 2592.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski