Wysłuchanie Obywatelskie ws nowelizacji ustawy o Policji

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w wysłuchaniu obywatelskim na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Prezes Trela zaproponował wprowadzenie do projektu ustawy ochrony danych objętych tajemnicą zawodową oraz w zakresie dotyczącym inwigilacji przez połączenia internetowe.

Na etapie prac sejmowych Naczelnej Radzie Adwokackiej udało się przekonać do zapisu, zgodnie z którym dokumenty związane z tajemnicą obrończą są niezwłocznie niszczone, nie udało się jednak tego samego uzyskać dla tajemnicy zawodowej. O włączeniu materiałów do postępowania karnego dokumentów związanych z tajemnicą zawodową decydować miałyby sądy. Według obecnego projektu zażalenie na decyzję sądu przysługiwać będzie wyłącznie prokuratorom. Adw. Jacek Trela podczas spotkania przekonywał, że zażalenie powinno przysługiwać wszystkim stronom.

W obecnym projekcie znalazły się również przepisy wprowadzające zasadę stosowania kontroli operacyjnej, pobierania bilingów, ale też danych internetowych. Służby miałyby mieć dostęp do stałych łączy operatorów. Uczestnicy rozmów nie kryli, że przepis ten daje zbyt szerokie możliwości inwigilacji, które będą poza kontrolą sądu. Sąd powinien mieć możliwość chociaż wyrywkowej kontroli.

NRA zaproponowała, aby osoby, które były inwigilowane, po zakończonej operacji były o tym fakcie informowane. Będzie to dawało gwarancję kontroli nad działaniami służb.  

W spotkaniu związanym z pracami w Senacie nad projektem nowelizacji ustawy o Policji, które miało miejsce 26 stycznia br. w Sejmie RP, uczestniczyli również Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/