Wysłuchanie publiczne ws rządowego projektu zmian w ustawie o KRS

  • W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.
  • W wysłuchaniu 26 marca wzięli udział przedstawiciele Adwokatury: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Monika Haczkowska, adw. Emilia Naumann, adw. Maciej Obrębski i adw. Francesco Goldoni.

Przedstawiciele Adwokatury prezentowali postulat wprowadzenia zmiany do przedmiotowego projektu polegający na tym, że prawo zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa, przysługiwałoby nie tylko sędziom, ale także:

  • Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych,
  • Krajowej Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
  • organowi uprawnionemu do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne,
  • a przede wszystkim grupie co najmniej 2000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu.

W pierwotnej wersji tego projektu projektodawca przewidywał takie uprawnienie po stronie wskazanych podmiotów, jednakże ostateczna wersja projektu rozwiązania takiego nie przewiduje.

W ciągu ostatnich 8 lat przede wszystkim obywatele, w tym adwokaci, radcowie prawni i niezależni sędziowie oraz niezależni prokuratorzy bronili konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu, w tym niezawisłości sędziowskiej.

Adwokatura konsekwentnie stała u boku sędziów broniąc niezależności sędziowskiej i stawiając opór przeciwko zmianom wprowadzającym polityczną podległość sędziów. Środowisko sędziowskie, nagminnie w tym okresie oskarżane o polityczne zaangażowanie, z pełnym wsparciem Adwokatury i wolnych ludzi, polskich obywateli, udowadniało to, co jest także immanentną częścią Adwokatury, czyli apolityczność.

Wymiar sprawiedliwości w dużej mierze jest determinowany działaniami i wyborami dokonywanymi przez Krajową Radę Sądownictwa. Dlatego w procesie obsady tego organu pożądany jest udział społeczeństwa obywatelskiego. Kształtowanie tego organu powinno mieć szeroki wymiar obywatelski i zapewniony udział obywateli w procedurze jego kreacji.

Ma to zasadnicze znaczenie dla transparentności całej procedury kształtowania KRS i budowania obywatelskiej współodpowiedzialności za kształt
wymiaru sprawiedliwości. Udział czynnika obywatelskiego zapewniałby nie tylko wspomnianą transparentność, ale także inkluzywność, a w dalszej perspektywie szerszą legitymizację  działań tego organu i oczekiwaną w społeczeństwie obywatelskim odbudowę jego niezależności, znaczenia oraz powagi.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski