Wysoki Komisarz Praw Człowieka spotkał się z polskim środowiskiem prawniczym

Nils Raimonds Muižnieks, Wysoki Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, spotkał się 9 lutego z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz organizacji pozarządowych w Warszawie. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Spotkanie podzielone było na trzy panele dyskusyjne. Omawiano aktualną sytuację w Polsce, m.in. w kwestii obowiązujących norm ochrony praw człowieka. Przedmiotem rozmów były też wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz zapisy nowelizacji ustawy o Policji.

Debata dotyczyła także reformy Prokuratury i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Przedmiotem zainteresowania Komisarza była też kwestia przewlekłości postępowań i czasu trwania aresztu tymczasowego w Polsce.

Spotkanie odbyło się w ramach oficjalnej wizyty Komisarza w Polsce. Radców prawnych reprezentowała mecenas Maria Ślązak, b. prezydent CCBE. Przybyli także przedstawiciele m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International, Fundacji Watchdog Polska, Fundacji Panoptykon, Fundacji im. Stefana Batoregoy, Instytutu Spraw Publicznych, INPRIS, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundacji Feminoteka, Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Federacjia na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry