Wysoki wynik egzaminów adwokackich 2017

Wysokim wynikiem zakończył się tegoroczny adwokacki egzamin zawodowy. Według niepełnych danych egzamin z pozytywnym wynikiem ukończyło niemal 83 proc. zdających. W roku ubiegłym było to 71 proc. 

Według informacji z 32 komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2069 osób, egzamin zdało 1712 osób, co stanowi około 82,7%. W przyszłym tygodniu znane będą dane z komisji egzaminacyjnych z Poznania i Torunia. 

- KE w Białymstoku - 41 spośród 47 zdających, tj. około 87%,
- KE nr 2 w Białymstoku - 40 spośród 48 zdających, tj. około 83%,
- KE nr 1 w Gdańsku - 53 z 59 zdających, tj. 89,8 %
- KE nr 2 w Gdańsku - 56 z 62 zdających, tj. 90,3 % 
- KE w Katowicach - 65 spośród 72 zdających, tj. około 90%,
- KE nr 2 w Katowicach - 67 spośród 75 zdających, tj. około 89%,
- KE nr 3 w Katowicach - 64 spośród 73 zdających, tj. około 88%,
- KE nr 4 w Katowicach - 69 spośród 75 zdających, tj. 92%,
- KE w Kielcach - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,
- KE w Krakowie - 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,
- KE nr 2 w Krakowie - 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,
- KE nr 3 w Krakowie - 53 spośród 61 zdających, tj. około 87%,
- KE w Lublinie - 82 spośród 89 zdających, tj. około 92%,
- KE w Łodzi - 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,
- KE nr 2 w Łodzi - 39 spośród 46 zdających, tj. około 85%,
- KE w Rzeszowie - 66 spośród 74 zdających, tj. około 89%,
- KE nr 2 w Rzeszowie - 74 spośród 77 zdających, tj. około 96%,
- KE w Szczecinie - 43 spośród 55 zdających, tj. około 78%,
- KE nr 2 w Warszawie - 51 spośród 69 zdających, tj. około 74%,
- KE nr 3 w Warszawie - 44 spośród 68 zdających, tj. około 65%,
- KE nr 4 w Warszawie - 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,
- KE nr 5 w Warszawie - 57 spośród 65 zdających, tj. około 88%,
- KE nr 6 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,
- KE nr 8 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,
- KE nr 10 w Warszawie - 50 spośród 67 zdających, tj. około 75%,
- KE nr 11 w Warszawie - 57 spośród 68 zdających, tj. około 84%,
- KE nr 13 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,
- KE nr 14 w Warszawie - 45 spośród 66 zdających, tj. około 68%,
- KE nr 15 w Warszawie - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,
- KE we Wrocławiu - 47 spośród 64 zdających, tj. około 73%,
- KE nr 2 we Wrocławiu - 42 spośród 64 zdających, tj. około 66%,
- KE nr 3 we Wrocławiu - 45 spośród 62 zdających, tj. około 73%.
 
 

Zobacz wyniki z lat ubiegłych

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/