Wystąpienie Prezesa NRA nt. prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Publikujemy wystąpienie adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczące prac Prezydium NRA na dzień 24 marca 2020 r.

Link do wystąpienia Prezesa NRA: (zobacz wystąpienie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry