Wytyczne CCBE dot. bezpieczeństwa teleinformacyjnego

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 18 stycznia 2020 r.  uchwałą przyjęła Wytyczne CCBE dotyczące poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego prawników zabezpieczającej przed bezprawną inwigilacją.

Publikujemy Wytyczne w wersji angielskiej oraz ich polskie tłumaczenie.

(czytaj Wytyczne CCBE w j. angielskim)

(czytaj polskie tłumaczenie Wytycznych)

Wytyczne są podzielone na dwie części: pierwsza to ogólne informacje o tym, w jaki sposób prawnicy mogą podejść do kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego, a druga to bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące rodzaju środków technicznych, które prawnicy mogą zastosować w celu zabezpieczenia się przed bezprawną inwigilacją lub inną ingerencją w swoje systemy teleinformatyczne.

 

CCBE - Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy Council of Bars and Law Societies of Europe / Conseil des barreaux européens. Stowarzyszenie założone zostało w 1960 r. CCBE jest uznawane za głos europejskiego zawodu prawniczego, reprezentujący za pośrednictwem swoich członków ponad milion europejskich prawników. Członkostwo w CCBE obejmuje adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i szerzej pojętej Europy. Organizacja składa się z 32 pełnych członków, trzech członków stowarzyszonych i dziesięciu państw–obserwatorów. CCBE reprezentuje europejskie adwokatury i stowarzyszenia prawnicze przed  instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi. Misją CCBE są kwestie związane z regulacją zawodu prawnika, obroną rządów prawa, praw człowieka i wartości demokratycznych. Obszary szczególnej troski obejmują prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, cyfryzację procesów sądowych, rozwój praworządności i ochronę klienta.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry