Wznowiona „Młoda Palestra”


Po kilku latach nieobecności wznowiona została działalność pisma „Młoda Palestra” – ogólnopolskiego wydawnictwa aplikantów adwokackich. Właśnie ukazał się pierwszy numer.

W numerze m.in.: artykuł dotyczący działalności paparazzi w USA i w Polsce, analiza wpływu NFT na prawo autorskie. Przeczytamy też o przejęciu spółki osobowej przez spółkę kapitałową, odszkodowaniach za nieruchomości wywłaszczone czy działaniach w ramach dozwolonego ryzyka gospodarczego w kontekście przestępstwa niegospodarności.

W numerze również glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.05.2020 r. (sygn. akt I KZP 13/19) czy orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie wymiaru sankcji administracyjnych na gruncie ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W słowie wstępnym adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Marcin Derlacz, przewodniczący komisji aplikacji adwokackiej przy NRA napisali: - „Aplikacja adwokacka to nie tylko przygotowanie do egzaminu zawodowego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata w każdym jego wymiarze, ale także czas zaangażowania w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które z jednej strony pozwalają na pogłębianie swoich zainteresowań, z drugiej zaś mają istotny wymiar społeczny, edukacyjny, naukowy i integracyjny. Niewątpliwie redagowanie i funkcjonowanie Waszego wydawnictwa jest jednym z pól aktywności, w które warto się zaangażować.”

Nowym redaktorem naczelnym pisma jest apl. adw. Arkadiusz Matysiak. Wydawcą „Młodej Palestry” jest Naczelna Rada Adwokacka.

Przejdź do pisma

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry