XXIII Światowe Forum Mediacyjne odbyło się w Krakowie


XXIII Światowe Forum Mediacyjne odbyło się 27-28 stycznia w Krakowie. Otwarcie Forum miało miejsce w Klubie Adwokatów wieczorem 26 stycznia, z ramienia NRA uczestniczył jej wiceprezes adw. prof. Piotr Kardas, a ze strony izby krakowskiej adw. Kinga Konopka, przewodnicząca Komisji Zagranicznej. 

Światowe Forum Centrów Mediacyjnych zapoczątkowało swoją działalność w 2001r., pod auspicjami Komisji Mediacji i Zapobiegania Konfliktom działającej w ramach Unii Adwokatur (UIA). Od tego czasu formuła spotkań uległa zmianie polegającej na organizowaniu spotkań nie tylko dla przedstawicieli centrów mediacji, ale nade wszystko dla praktyków mediatorów, w głównej mierze - adwokatów. W efekcie aktualna formuła łączy wymianę informacji i doświadczeń między strukturami organizacyjnymi oraz spotkaniami ekspertów w obszarze mediacji, którzy dzięki omawianym na forum technikom mediacji (lub jej elementom), mają okazję do wymiany doświadczeń. Praca w formule Forum ma służyć podnoszeniu kompetencji adwokatów mediatorów, ale także kształtuje kierunki rozwoju legislacji i praktyki mediacyjnej. Podkreślenia wymaga, że metody prowadzenia mediacji czy przezwyciężania impasu w mediacji,  mają uniwersalną formułę, bez względu na jurysdykcje, w której mediacja się odbywa. Wymian doświadczeń pozwala natomiast na wypracowanie formuł służących wdrażaniu ugód mediacyjnych zawieranych na styku jurysdykcji lub podlegających wykonaniu poza miejscem zawarcia ugody.

Otwarcie XXIII Światowego Forum Mediacyjnego odbył się w Klubie Adwokatów w Krakowie wieczorem 26 stycznia. Z ramienia NRA uczestniczył adw. prof. Piotr Kardas,  wiceprezes NRA, a ze strony izby krakowskiej adw. Kinga Konopka, przewodnicząca Komisji Zagranicznej. Przedstawiciele władz adwokatury skierowali do uczestników słowa powitania oraz zaprosili na pięknie przygotowany poczęstunek.

Obrady merytoryczne Forum rozpoczęły się w piątek, 27 stycznia i prowadzone były w najnowszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Krupniczej 33a. Forum ukształtowane było poprzez spotkania rozłożone w ramach dwóch dni merytorycznych paneli, w których wystąpili prelegenci z USA, Australii, Azji (Chiny), szeroka gama speakerów europejskich (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Polska, Grecja, Irlandia).

Pierwszy dzień podzielony był na panele tematyczne obejmujące zagadnienia takie jak: mediacja z podmiotami o nierównym statusie (komercyjnym; osobistym - osoby starsze, konsumenci; strukturalnym - władze publiczne, podmioty zbiorowe); rola narracji mediacyjnej i jej wpływ na potencjalne rozwiązanie sporów; aspekty interkulturowe mediacji; zawiązki i klauzule łączące mediację i arbitraż (klauzule med.- arb.). W drugim dniu skupiono się na zagadnieniach strukturalnych związanych z działalnością regulowaną bądź dedykowaną kierunkowo, jak np. mediacja konsumencka, czy ustawodawstwo krajowe regulujące status mediatorów i centrów mediacji w aspekcie zaspokajania społecznych potrzeb tworzenia alternatywnych metod przezwyciężania konfliktów i ich rozwiązywania. Panel ostatni poświęcony był wymianie doświadczeń przez praktyków oraz zaktualizowaniu informacji dotyczących kierunków rozwojów i metod pracy centrów mediacji.

Wśród polskich panelistów wskazać i wyróżnić należy adwokatów: Cezarego Rogulę, Katarzynę Przyłuską Ciszewską i dr Małgorzatę Kożuch. Ze znakomitości zagranicznych podkreślić należy udział Alana Limbury i Rosemery Howell (Australia), Jeffa Abramsa i Kimberly Schreiber (USA), Fabienne Van Der Vleugel (Francja), prof. Renate Dendorfer Digtes (Niemcy), prof. Roberta Regazzoni (Włochy), Julie Southcombe i Andrew Fiddy (Wielka Brytania).

Część kulturalna odbyła się w Klubie Adwokatów w Krakowie, dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Radę Adwokacką oraz dzięki otwartości i gościnności Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Uczestnicy w ramach Forum mieli możliwość zwiedzenia Krakowa oraz spędzenia wieczoru w Kopalni Soli w Wieliczce (wraz z jej zwiedzaniem oraz uroczystą kolacją). Kolejne Forum zaplanowano w październiku 2017r. w Singapurze.   

Wsparcie udzielone przez NRA, ORA Kraków, oraz Centrum Mediacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej dodało splendoru wydarzeniu, a uczestnikom Forum, przybyłym ze wszystkich kontynentów, pozwoliło na bliższy kontakt z polskimi adwokatami.

W imieniu własnym oraz uczestników Forum składam podziękowania NRA oraz Adwokaturze Krakowskiej za wsparcie i uczestnictwo w wydarzeniu.

opracowała adw. dr Małgorzata Kożuch

zdjęcia: archiwum izby krakowskiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/