Za nami Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke odbył się 18 lutego br. w Krakowie. Zwyciężczynią została apl. adw. Angelika Jędryka-Pihut z izby bydgoskiej.

W przeddzień Konkursu zaproszeni goście oraz jego uczestnicy wysłuchali koncerctu, który odbył się w Klubie Adwokata w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 1. Z recitalem wystąpił Przemysław Barnny, aktor związanego z krakowskim Teatrem Bagatela, któremu akompaniował na fortepianie Konrad Mastyło, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, pianista Piwnicy pod Baranami.

Po poczęstunku aplikanci mieli możliwość uczestniczenia w krótkich warsztatach przeprowadzonych przez Przemysława Brannego.

Konkurs przeprowadziło jury w składzie: przewodniczący adw. Andrzej Zwara, dyrektor OBA, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA, adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Bartosz Tiutiunik, adw. Andrzej Malicki, delegat OBA i Przemysław Branny, aktor krakowskiego Teatru Bagatela. 

Wśród gości wydarzenia znaleźli się adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, oraz p. Bożena Mikke. 

W konkursie wzięło udział 12 aplikantów, laureatów eliminacji środowiskowych, którzy zaprezentowali wystąpienia w roli pełnomocników procesowych w procesie cywilnym lub w roli obrońcy albo pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym.

Wystąpienia uczestników konkursu przygotowane zostały w oparciu o stany faktyczne przedstawione w znanych im wcześniej sześciu kazusach: czterech z prawa karnego i dwóch z prawa cywilnego. Wybór tematu wystąpienia i roli procesowej uczestnika Konkursu nastąpił w drodze losowania, przeprowadzonego 14 lutego w siedzibie ORA w Krakowie. Losował adw. Paweł Gieras, członek jury i dziekan ORA w Krakowie.

Po wysłuchaniu wystąpień wszystkich uczestników konkursu, jury dokonało ich oceny, biorąc pod uwagę poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, jak też sposób przedstawienia stanu faktycznego sprawy oraz wrażenie ogólne.

Pierwsze miejsce zajęła apl. adw. Angelika Jędryka-Pihut z izby bydgoskiej, drugą lokatę uzyskała apl. adw. Dagmara Jagodzińska z izby bielskiej, trzecią lokatę uzyskał apl. adw. Julia Szkudlarek z izby łódzkiej. 

Jury przyznało wyróżnienia aplikantom adwokackim: Agacie Kleczkowskiej z izby w Toruniu, Jackowi Tomaszowi Golan z izby w Warszawie i Marii Skotnickiej z izby krakowskiej. Dodatkowo apl. adw. Agata Kleczkowska otrzymała nagrodę specjalną za "wyjątkowe wystąpienie" od p. Bożeny Mikke, żony patrona Konkursu Krasomówczego, śp. adw. Stanisława Mikke.

Jury stwierdziło wysoki poziom przygotowania i wystąpień wszystkich uczestników konkursu. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, a nadto także przydatne publikacje prawnicze ufundowane przez wydawnictwo Wolters-Kluwer. Adw. Stanisław Kłys obdarował każdego uczestnika etapu finałowego płytą wydaną przez NRA, poświęconą pamięci adwokat Joanny Agackiej–Indeckiej, prezes NRA w latach 2007-2010.

Dyplomy otrzymali nie tylko laureaci konkursu, ale także pozostali uczestnicy. Uwagami na temat wystąpień aplikantów podzielili się z laureatami oraz zgromadzoną publicznością adw. Andrzej Malicki oraz Przemysław Branny.

Organizatorem tegorocznego Konkursu finałowego, prócz OBA oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, była Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursów Krasomówczych dla aplikantów adwokackich, przyjętym uchwałą nr 27/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 16 stycznia 2015 roku.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/