Zaawansowane prace nad e-legitymacją adwokata i aplikanta

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej umowę z Ministrem Cyfryzacji na produkcję prototypu e-legitymacji adwokata i aplikanta adwokackiego. To drugi z trzech kroków do zakończenia prac nad elektroniczną legitymacją w ramach mobilnej aplikacji mObywatel.

Prototyp umożliwi wykorzystanie aplikacji do prezentacji mobilnej legitymacji adwokackiej przeznaczonej dla członków Adwokatury.

Wykonanie prototypu ma na celu potwierdzenie wykonalności rozwiązania docelowego, a także określenie zakresu oraz harmonogramu prac związanych z dalszymi pracami nad wdrożeniem rozwiązania.

E- legitymacja adwokatów i  aplikantów adwokackich będzie równoważnym dla tradycyjnej legitymacji sposobem identyfikowania adwokatów i aplikantów adwokackich w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej.  Będzie ona dostępna w portfelu dokumentów cyfrowych w ramach publicznej mobilnej aplikacji mObywatel.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski