Zachęcamy do debaty środowiskowej nad projektem zmian Kodeksu Etyki

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 7 marca 2020 r. w Warszawie, przyjęto uchwałę dotyczącą zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała się przekazać projekt zmian w Kodeksie, przygotowany przez Komisję Etyki przy NRA, do szerokich konsultacji środowiska adwokackiego, zarówno indywidualnych (członków izb, członków pionu dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury),  jak i do zgromadzenia izb.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła tę decyzję uwzględniając liczne prośby wyrażone podczas konferencji, spotkań środowiskowych, jak i nieoficjalnych rozmów.

Projekt zmian Kodeksu Etyki jest materiałem wyjściowym do dalszych prac NRA, która ostateczny projekt, uwzględniający głos środowiska adwokackiego,  przedstawi na Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2020 r.

Zmiany zaproponowane przez Komisję Etyki przy NRA są wykonaniem uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. KZA zobowiązał wówczas NRA do dokonania kompleksowej analizy Kodeksu Etyki Adwokackiej, przedstawienia propozycji zmian uwzględniających wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego, a także przedstawienia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Ze względu na koncepcję Komisji Etyki przy NRA, aby odejść od zapisów kazuistycznych w nowym Kodeksie Etyki, część przepisów związanych z wykonywaniem zawodu będzie przeniesiona do Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, nad którym obecnie pracuje Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA.   

Uwagi i propozycje zmian do projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą przesyłać do 15 lipca 2020 na adres: etyka@nra.pl, wypełniając załączony formularz.

Pobierz formularz do zgłaszania uwag

czytaj projekt zmian w KEA

czytaj uchwałę NRA nr 82/2020

czytaj opinie:

Adw. Pawła Gierasa

Adw. Ziemisława Gintowta

Adw. Macieja Łaszczuka

Adw. Marka Mikołajczyka

Adw. Przemysława Rosatiego

List otwarty do NRA adw. Jerzego Naumana

Uwagi adw. Jerzego Naumana na tle wystąpienia adw. prof. Jacka Giezka

Uwagi adw. dr. Karola Pachnika, adw. Joanny Tkaczyk, adw. Marioli Łakomskiej

Pismo sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej

Opinia Grupy Młodych Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry