Zakończenie remontu lokalu zakupionego przez NRA

W dniu 1 marca 2021 r. zakończył się remont wraz z adaptacją lokalu zakupionego w 2016 roku przez NRA przy ul. Świętojerskiej 16 w Warszawie. Po jego adaptacji Naczelna Rada Adwokacka zajmuje całe I piętro w budynku, gdzie mieści się siedziba biura.

Lokal musiał być poddany gruntownej przebudowie, wraz z wymianą instalacji, aranżacją wnętrz i zmianą w układzie przestrzennym.

Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała przeznaczyć część lokalu na nową wystawę Muzeum Adwokatury, a pozostałe pomieszczenia zaaranżować na mniejszą salę konferencyjną, wyposażoną w pełen węzeł multimedialny oraz na pomieszczenia gabinetowe dla pracowników biura NRA, którzy nie mieszczą się z dotychczasowym lokalu NRA.

Remont wymagał zaprojektowania od nowa układu lokalu, zaaranżowania pomieszczeń przy maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni i wygospodarowania miejsca na nową ekspozycję Muzeum Adwokatury, lokalizację archiwaliów muzealnych w odpowiednio przygotowanych warunkach, i zapewnieniu stosownego ciągu komunikacyjnego wraz z funkcjonalnym węzłem sanitarnym i zapleczem socjalnym.

W trakcie remontu okazało się, że prace wymagają ingerencji w struktury nośne budynku i potrzebne będą zezwolenia budowlane na prowadzenie poszczególnych zmian. W trakcie postępu prac pojawiały się też kolejne problemy i wyzwania, jak np. kilkukrotna konieczność dokonania zmian projektowych, zgody nadzoru budowlanego, zgoda wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zmianę przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na biurowy itp. Pojawiały się też dodatkowe problemy techniczne w trakcie remontu (np. rury i przewody nie umieszczone na planach budynku, dodatkowe zabezpieczenia nośne). Należało też się zmierzyć z upadłością jednego z kluczowych wykonawców, brakiem materiałów na czas, a potem przedłużającymi się procedurami budowlanymi i projektami. Nadto nadszedł czas pandemii i de facto gros prac został wstrzymany, co spowodowało duże opóźnienia, jak np. zamknięcie stolarni z powodu COVID-19, obostrzenia sanitarne i choroby kolejnych wykonawców. Wskutek pandemii i konieczności poczynienia oszczędności, skarbnik NRA prosił o zmiany w zakresie projekcji wydatkowych i szukanie oszczędności, pomimo wcześniejszego zapreliminowania kosztorysów. Z tego powodu zmieniono aranżacje oświetlenia, mebli i nie zamówiono bibliotek do salki konferencyjnej oraz zrezygnowano z remontu pomieszczeń pionu dyscyplinarnego na II piętrze – odkładając to na dalszy czas po pandemii.

Na polecenie Prezydium NRA, prace nadzorował adw. Bartosz Grohman, który już wcześniej w 2016 nadzorował remont siedziby NRA w zakresie adaptacji i powiększenia sali posiedzeń plenarnych, co poskutkowało możliwością organizowania posiedzeń plenarnych rady w siedzibie NRA na ul. Świętojerskiej 16 i wydatnie obniżyło koszty organizacji pracy NRA. Ponadto w pracach aktywnie uczestniczył dyrektor Biura NRA Łukasz Tkacz. Na bieżąco wszystkie koszty i wydatki konsultowane były ze skarbnikiem NRA adw. Henrykiem Stablą oraz przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej adw. Sławomirem Ciemnym.

Aby obniżać koszty remontu, pracownicy biura NRA sami niejednokrotnie dokonywali zakupów poszczególnych materiałów, wyszukując promocyjnych cen.

W trakcie trwającego dwa lata remontu odbyło się kilkadziesiąt spotkań z projektantami, wykonawcami poszczególnych prac i instalacji, elektrykami, informatykami, instalatorami systemu p-poż, instalatorami systemu klimatyzacji, nadzorem budowlanym i inspektorem nadzoru.

Adw. Bartosz Grohman przygotowywał wszystkie umowy z wykonawcami, protokoły, a także konieczne aneksy do umów.

W dniu 3 marca 2021 adw. Bartosz Grohman przekazał na ręce prezesa NRA adw. Jacka Treli gotowy lokal. W obecności adw. Sławomira Ciemnego – przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej dokonano prezentacji wszystkich pomieszczeń i sprawdzenia jakości wykonania.

Należy mieć nadzieję, że jak tylko ustanie okres pandemii zarówno sala konferencyjna, jak i Muzeum Adwokatury zostaną udostępnione do wykorzystania i dalszego obniżania kosztów funkcjonowania NRA. W sali konferencyjnej udało się wygospodarować 14 miejsc siedzących, co pozwala prowadzić w niej obrady Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej lub posiedzenia komisji, zespołów czy nawet posiedzenia sądu dyscyplinarnego.

Prezes NRA adw. Jacek Trela i adw. Sławomir Ciemny podziękowali adw. Bartoszowi Grohmanowi za wytężoną pracę i wkład w przeprowadzenie remontu oraz dopilnowanie jego realizacji w trudnych okolicznościach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry