Zakończyła się część sprawozdawczo-wyborcza XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Zakończyła się część sprawozdawczo-wyborcza XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który w formie zdalnej odbywał się 19 marca br. w Bydgoszczy.

Drugą część KZA, na której delegaci przyjmą uchwały programowe, wytyczające kierunek działań Adwokatury na najbliższe lata, zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Przemysława Rosatiego na funkcję prezesa NRA – otrzymał on 173 głosy delegatów (w drugiej turze głosowania). Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został adw. Sławomir Ciemny, otrzymując 299 głosów. Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury została adw. Ewa Krasowska. Na Panią Mecenas głosowało 215 delegatów. Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrano adw. Jacka Ziobrowskiego, który otrzymał 178 głosów.

Na funkcję prezesa NRA startowali: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, adw. Joanna Parafianowicz, adw. Przemysław Rosati, adw. Jarosław Zdzisław Szymański i adw. Jacek Trela. 

Prezes NRA został wyłoniony w drugiej turze głosowania, do której przeszli: adw. prof. Maciej Gutowski i adw. Przemysław Rosati.

Na stanowisko prezesa WSD kandydowali: adw. Jerzy Glanc i adw. Jacek Ziobrowski. Na przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej kandydował: adw. Sławomir Ciemny, zaś na rzecznika dyscyplinarnego: adw. Ewa Krasowska i adw. Łukasz Chojniak.

Ustępujący prezes NRA, adw. Jacek Trela, podziękował za 4 lata intensywnej pracy na rzecz Adwokatury. Wyraził swoją wdzięczność za to, że mógł spędzić ważne dla społeczeństwa i Adwokatury chwile w czasie swojej kadencji. - Adwokatura pozostanie w moim umyśle i sercu, Adwokaturze poświęciłem swoje życie - zaznaczył. Pogratulował zwycięzcy, adw. Przemysławowi Rosatiemu, za szlachetną i dobrą walkę, gratulował także pozostałym kontrkandydatom udziału w wyścigu wyborczym.

Z kolei nowy prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, podziękował delegatkom i delegatom za okazane mu zaufanie. Podziękował również adw. Jackowi Treli za jego 4 lata pracy na rzecz Adwokatury i za uczciwą kampanię. Dziękował także kontrkandydatom. – Kocham Adwokaturę, jesteśmy razem jedną Adwokaturą – powiedział.

Delegaci wybrali również członków Naczelnej Rady Adwokackiej:

1. Adw. Katarzyna Bilewska (Warszawa)

2. Adw. Rafał Dębowski (Warszawa)

3. Adw. Stanisław Estreich (Lublin)

4. Adw. Paweł Gieras (Kraków)

5.  Adw. Anisa Gnacikowska (Warszawa)

6. Adw. Andrzej Grabiński (Wrocław)

7. Adw. Bartosz Grohman (Warszawa)

8. Adw. Ryszard Kalisz (Warszawa)

9. Adw. Stanisław Kłys (Kraków)

10. Adw. Dariusz Lipski (Rzeszów)

11. Adw. Andrzej Malicki (Wrocław)

12. Adw. Justyna Mazur (Bydgoszcz)

13. Adw. Marek Mikołajczyk (Szczecin)

14. Adw. Mirosława Pietkiewicz (Olsztyn)

15. Adw. Bartłomiej Piotrowski (Katowice)

16. Adw. Henryk Stabla (Katowice)

17. Adw. Jarosław Szczepaniak (Łódź)

18. Adw. Michał Szpakowski (Warszawa)

19. Adw. Jarosław Z. Szymański (Łódź)

20. Adw. Bartosz Tiutiunik (Łódź)

21. Adw. Andrzej Tomaszek (Warszawa)

22. Adw. Jakub Wende (Warszawa)

23. Adw. Agnieszka Zemke-Górecka (Białystok)

24. Adw. Andrzej Zwara (Gdańsk)

 

Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrano:

1. Adw. Marcin Ajs (Warszawa)

2. Adw. Łukasz Ambroży (Opole)

3. Adw. Kazimierz Banasiak (Wałbrzych)

4. Adw. Jadwiga Banaszewska (Wrocław)

5. Adw. Beata Chadaj (Lublin)

6. Adw. Jan Antoni Ciećwierz (Warszawa)

7. Adw. Tomasz Cyrol (Kraków)

8. Adw. Ewa Czarnynoga-Willim (Katowice)

9. Adw. Krzysztof Degórski (Poznań) (zastępca)

10. Adw. Wojciech Dereziński (Gdańsk)

11. Adw. Józef Forystek (Kraków)

12. Adw. Marek Forystek (Kraków)

13. Adw. Stefan Jacyno (Warszawa)

14. Adw. Stanisław Jaźwiecki (Kraków)

15. Adw. Witold Kabański (Warszawa)

16. Adw. Krzysztof Kaczmarek (Częstochowa)

17. Adw. Robert Kamiński (Płock)

18. Adw. Lech Kochaniak (Zielona Góra) (zastępca)

19. Adw. Aurelia Koksztys-Łuć (Wałbrzych)

20. Adw. Marcin Kondracki (Warszawa)

21. Adw. Janusz Kramer (Białystok)

22. Adw. Bartłomiej Kuchta (Wrocław)

23. Adw. Konrad Kulpa (Bydgoszcz)

24. Adw. Joanna Lazer (Warszawa)

25. Adw. Jerzy Marcin Majewski (Poznań) (zastępca)

26. Adw. Irena Malinowska (Opole)

27. Adw. Wojciech Marchwicki (Warszawa)

28. Adw. Andrzej Mękal (Wrocław)

29. Adw. Jerzy Michalewski (Gdańsk)

30. Adw. Cezary Nowakowski (Poznań)

31. Adw. Edyta Nowosiadły-Krzywonos (Rzeszów)

32. Adw. Bogna Orłowska-Zielińska (Płock)

33. Adw. Karol Pachnik (Warszawa) (zastępca)

34. Adw. Michał Pankowski (Poznań) (zastępca)

35. Adw. Przemysław Piotrowski (Warszawa)

36. Adw. Urszula Podhalańska (Warszawa)

37. Adw. Marcin Radwan-Röhrenschef (Warszawa)

38. Adw. Monika Stachowicz (Bielsko-Biała)

39. Adw. Przemysław Stęchły (Katowice)

40. Adw. Małgorzata Tyszka-Hebda (Warszawa)

41. Adw. Dariusz Wojnar (Łódź)

42. Adw. Wiesław Wolski (Łódź)

43. Adw. Piotr Zemła (Warszawa)

44. Adw. Piotr Zięba (Kielce)

45. Adw. Krzysztof Zuber (Wrocław) (zastępca)

 

Do Wyższej Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Adw. Andrzej Bieńkowski (Warszawa)

2. Adw. Dariusz Goliński (Warszawa)

3. Adw. Anna Kotowska (Gdańsk) (zastępca)

4. Adw. Wojciech Krzysztoporski (Wrocław)

5. Adw. Bartosz Łuć (Wałbrzych)

6.  Adw. Krzysztof Pelc (Opole) (zastępca)

7. Adw. Tomasz Tarnawski (Kraków)

 

Na koniec nowo wybrany prezes NRA, adw. Przemysław Rosati pogratulował osobom wybranym, zapowiadając wspólną pracę dla Adwokatury. Pogratulował także tym, którzy nie zostali wybrani, prosząc, aby pamiętali o Adwokaturze, bo ona będzie pamiętać o nich.

Adw. Justyna Mazur zamknęła część sprawozdawczo-wyborczą KZA i zaprosiła na część drugą, programową, zaplanowaną na wrzesień 2021 r.

fot. Michał Jabłoński

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry