Zakończyły się Pierwsze Ogólnopolskie Repetytoria Przedegzaminacyjne

W minioną sobotę, 30 kwietnia 2022 r., zakończyły się Pierwsze Ogólnopolskie Repetytoria Przedegzaminacyjne organizowane przez komisję Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pomysł organizacji repetytoriów popierało 84% aplikantów, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej ankiecie na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

W ramach repetytoriów odbyło się 11 wykładów i 9 warsztatów z wszystkich pięciu przedmiotów egzaminacyjnych oraz zajęcia organizacyjne „Egzamin adwokacki – oczami zdającego i egzaminatora”.

Została także zorganizowana po raz pierwszy Symulacja Egzaminu Adwokackiego oraz towarzyszące jej zajęcia z omówieniem zadań egzaminacyjnych. Łączna liczba jednostek dydaktycznych wyniosła 89, co daje aż 67 godzin zegarowych zajęć.

Nagrania z większości zajęć są dostępne na e-Palestrze (po zalogowaniu) do czasu zakończenia egzaminu tj. do 13 maja 2022 r.

Gorąco zachęcamy aplikantów adwokackich do oceny tegorocznych zajęć repetytoryjnych w ankiecie ewaluacyjnej (link został przesłany e-mailem), która pozwoli nam udoskonalić program w przyszłym roku.

Serdecznie dziękujemy adwokatom i sędziom, którzy prowadzili tegoroczne zajęcia repetytoryjne wkładając w nie ogrom pracy i energii oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem (w kolejności prowadzonych zajęć):

 • adw. dr hab. Jackowi Potulskiemu,
 • adw. Wojciechowi Bergierowi,
 • SSA Henrykowi Komisarskiemu,
 • SSO Monice Jobskiej,
 • adw. dr Marcinowi Ziębie,
 • adw. Łukaszowi Iwaniukowi,
 • adw. dr Mariuszowi Zelkowi,
 • adw. Grzegorzowi Sulińskiemu,
 • adw. Mariuszowi Godlewskiemu,
 • adw. dr Lucynie Staniszewskiej,
 • SNSA Krzysztofowi Wujkowi, 
 • SNSA Jackowi Surmaczowi,
 • adw. Damianowi Grzesiakowi,
 • SSO Maciejowi Kruszyńskiemu,
 • adw. Oldze Tymczynie,
 • adw. Marii Kozłowskiej,
 • adw. Tomaszowi Krawczykowi,
 • adw. dr Andrzejowi Malickiemu.

Naczelna Rada Adwokacka kieruje podziękowania dla adw. Marcina Derlacza, przewodniczącego Komisji oraz adw. Marii Kozłowskiej, sekretarz Komisji za pomysł oraz organizację repetytoriów. Wyrazy uznania za wsparcie organizacyjne należą się Pani Annie Szlompek z biura NRA, a także panu Klaudiuszowi Kalecie, sekretarzowi redakcji Palestry za publikację nagrań.

Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Aplikacji Adwokackiej NRA życzą powodzenia wszystkim aplikantom i aplikantkom podchodzącym w tym roku do egzaminu adwokackiego. Trzymamy za Państwa kciuki!

adw. Przemysław Rosati, Prezes NRA

adw. Marcin Derlacz, Przewodniczący Komisji

adw. Maria Kozłowska, Sekretarz Komisji

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski