Zastępca Sekretarza NRA uczył dzieci prawa

W ramach realizacji projektu Komisji Edukacji Prawnej NRA adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, 12 czerwca br. poprowadził dwie lekcje prawa dla uczniów z klasy II a, w Szkole Podstawowej im. Ppłk. Stanisława Królickiego w Izabelinie. Jest to najmłodsza grupa dzieci, z którą w ramach projektu edukacyjnego NRA prowadzono zajęcia. 

Celem prezentacji było zapoznanie dzieci z zawodem adwokata, drogą dojścia do zawodu i realiami jego pracy. Nadto adw. Bartosz Grohman przybliżył dzieciom historię zawodu, rolę adwokatów w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz pomagania obywatelom na konkretnych przykładach sytuacyjnych, zarówno z prawa karnego, jak i cywilnego oraz prawa pracy. Wskazywał na fakt,  że skorzystanie z pomocy adwokata na bardzo wstępnym etapie konkretnej sprawy może spowodować jej prostsze rozwiązanie. Zachęcał do zwiększania świadomości prawnej i pojmowania konsekwencji określonych zachowań. W trakcie prezentacji adw. Grohman wskazywał na rolę słowa, które może krzywdzić.

Kolejno opisywał dzieje adwokatury na przestrzeni historii Polski, opisał postawy polskich adwokatów poświęcających za ojczyznę największe wartości, jak życie i zdrowie. Dzieci wysłuchały wystąpienia, zadając ciekawe pytania i tocząc liczne dyskusje z prowadzącym.

Naturalnie dużym zainteresowaniem cieszyła się opowieść o stroju urzędowym adwokatów i związanymi z tym anegdotami. Dzieci miały możliwość przymierzenia togi (z racji wzrostu podstawiono dzieciom krzesło, aby mogły lepiej wpasować się w togę).

Na koniec prowadzący rozpisał zadanie, podczas którego w dwóch zdaniach dzieci miały napisać, jak pomocny może być adwokat. Prowadzący najlepiej ocenił pracę Artura Glonka, który wskazał, że adwokat będzie potrzebny przed dokonaniem czynności, a nie dopiero po powstaniu problemu. W nagrodę Artur otrzymał upominek – książkę „Adwokaci Polscy Ojczyźnie”.  

Akcja edukacji prawniczej będzie kontynuowana. Komisja Edukacji Prawnej zachęca Szanowna Koleżanki i Kolegów do włączenia się w akcję.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry