Zażalenie NRA na postanowienie TK w sprawie dot. tajemnicy adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka złożyła zażalenie na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi NRA o zbadanie zgodności ustawy o Policji i innych ustaw z Konstytucją. Wniosek dotyczył przepisów związanych z tajemnicą obrończą i adwokacką.

Samorząd adwokacki wnosi o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką. (czytaj więcej)

Trybunał Konstytucyjny w piśmie z 7 listopada 2016 r. (doręczonym 14 listopada br.) odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi.

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała zażalenie na to postanowienie uzasadniając, że objęte wnioskiem przepisy dotykają dwóch prawnie chronionych sfer: tajemnicy obrończej w rozumieniu art. 178 pkt 1 kpk oraz ogólnej tajemnicy adwokackiej w rozumieniu art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze.

(czytaj treść zażalenia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry