Zbiór tekstów z 2016 r - Zeszyt e.Palestry


Zbiór tekstów publikowanych w 2016 r. na portalu e.palestra.pl został właśnie wydany drukiem. Zeszyt jest dostępny w wersji pdf i w wersji papierowej. 

W roku 2016, po ustaleniach Kolegium, redakcja uruchomiła portal e.palestra.pl, będący zakładką głównej strony „Palestry”. Zamieszczane są na nim zrecenzowane pozytywnie opracowania wymagające pilnej publikacji, lub te, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji i przyjęciu do druku, z  różnych powodów, oczekują długo na publikację.

Po zakończeniu każdego roku, całość opublikowanych na e.palestra.pl opracowań będzie wydawana w formie zbiorczej (papierowej i elektronicznej), jako dodatkowy zeszyt nr 13 „Palestry” z danego roku wydawniczego.

Pierwszy taki zeszyt z 43 tekstami jest już dostępny na stronie palestra.pl oraz e.palestra.pl, a także w wersji papierowej, na zamówienie w redakcji (cena 50 zł)

W słowie wstępu adw. dr hab. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego, przypomina, że „Palestra” była pierwszym polskim czasopismem prawniczym, które pojawiło się w Internecie – z końcem lat dziewięćdziesiątych XX w. W kolejnych latach staraliśmy się dostosowywać do odbiorców. Kolejne zeszyty umieszczamy w formacie pdf na portalu palestra.pl a także na portalu https://issuu.com/czasopismopalestra. Od prawie trzech lat jesteśmy też na Facebooku.

Dla „Palestry” 2017 to rok jubileuszowy z uwagi na fakt, że „Pismo Adwokatury Polskiej” wydawane jest nieprzerwanie od 1957 r., czyli od 60 lat. 

(czytaj Zeszyt e.Palestry)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/