Zdarzyło się dziś... 25 września


25 września swoje 79. urodziny obchodzi adw. Jacek Taylor, znakomity prawnik,  obrońca w procesach politycznych lat 80-tych ubiegłego wieku, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką "Adwokatura Zasłużonym".

Praktykę zawodową rozpoczął w 1968 r. w Gdańsku. W 1978 r. rozpoczął współpracę z opozycją. W sierpniu 1980 r. wspierał strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Po 13 grudnia 1981 r. przez kilka miesięcy ukrywał się, następnie wrócił do wykonywania zawodu adwokata, udzielając się jako obrońca w procesach politycznych. Bronił opozycjonistów i robotników, np. Andrzeja Gwiazdę czy Edmunda Krasowskiego. Był obrońcą w tzw. procesie gdańskim, w którym oskarżeni byli Bogdan Lis, Adam Michnik i Władysław Frasyniuk oraz w procesie KOR-u w 1984 r.

W wywiadzie dla GW 2016 r. sam wspomina to tak: „Broniłem Lecha Wałęsę, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Andrzeja Gwiazdę, Annę Walentynowicz, Zbigniewa i Zofię Romaszewskich. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie ważniejsi byli ci nieznani bohaterowie, bo tych znanych broniło poniekąd samo nazwisko - o nich pisał New York Times, byli znani opinii światowej i władzom trudniej było im zrobić krzywdę. Z kolei dla takich osób jak Staszek Kowalski z Politechniki Gdańskiej, Tomek Kalinowski z AWF-u, Beata Górczyńska czy Janina Wehrstein, adwokat był dużo ważniejszy. Przywódców broniła ich sława, słabego broni tylko krzyk, dlatego robiliśmy głośny raban. Na tym głównie polegała nasza linia obrony. W sumie w tamtym czasie miałem blisko 150 klientów zamkniętych z przyczyn politycznych.

Często robiłem karczemne awantury o sposób traktowania więźniów politycznych, powołując się na porozumienia z Helsinek dotyczące praw człowieka. Miałem z tego powodu kilka postępowań dyscyplinarnych ze strony ministra sprawiedliwości. Niby władze PRL podpisały porozumienie z Helsinek, ale w praktyce prawa człowieka w Polsce nie były przestrzegane. My adwokaci podnosiliśmy z tego powodu raban, argumentując przed sądami, że my przecież dbamy o dobre imię Polski i władz, bo domagamy się przestrzegania porozumień, które te władze podpisały. Władze udawały, że przestrzegają praw człowieka, a my nie udawaliśmy, że w to wierzymy. To była taka udawana praworządność - oni musieli zachować pozory praworządności przed Zachodem i w związku z tym nie mogli nas pozamykać, a my zdawaliśmy sobie z tego sprawę i wykorzystywaliśmy to.”

Współpracował z Biurem Interwencyjnym KOR, którego celem było gromadzenie i przekazywanie opinii publicznej wiedzy na temat łamania prawa w Polsce przez władze państwowe oraz niesienie ofiarom represji pomocy prawnej, finansowej i lekarskiej.

W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, w podzespole ds. reformy prawa i sądów. W latach 1991–1997 był posłem na Sejm I i II kadencji z listy Unii Demokratycznej. W rządzie Jerzego Buzka z rekomendacji Unii Wolności objął stanowisko kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które pełnił do 2001. Następnie pracował jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W 2004 przeszedł w stan spoczynku.

W lutym 2008 r. został przedstawicielem Ministra Skarbu Państwa w radzie Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". W kwietniu 2009 r. zasiadł w radzie nadzorczej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Był wieloletnim współpracownikiem i  bliskim przyjacielem Jana Nowaka-Jeziorańskiego (jest wykonawcą jego testamentu). Jest członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Adwokatura uhonorowała go w 1993 roku odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”.

W wywiadzie z 2016 roku adw. Taylor mówił, że chodzi na marsze KOD, ponieważ „… takie zachowanie władzy wymaga aktywności obywatelskiej i głośnego protestowania. To jest znów postawa patriotyczna - pokazywać władzy, że nie ma zgody na łamanie Konstytucji i praw człowieka.”

W 2017 roku przyjął honorową odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry