Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LEX Super Omnia

  • Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LEX Super Omnia odbyło się 18 listopada br.
  • Naczelna Rade Adwokacka reprezentował adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.

Wśród gości zgromadzenia byli m.in. dr Hanna Machińska, sędzia TK w stanie spoczynku prof. Mirosław Wyrzykowski, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie.

Adw. Szczepaniak w wystąpieniu podkreślał znaczenie tego, że wielu prokuratorów w dobie nacisków ówczesnej władzy zachowało się przyzwoicie. Podziękował za odwagę i upór w dążeniach do niezależności i praworządności. Wskazał na konieczność odbudowy zrujnowanego przez ostatnie osiem lat systemu prawa, w tym na odbudowę i oczyszczenie Prokuratury.

Inni mówcy również wskazywali na konieczność zmian prawa, odpolitycznienia Prokuratury i przeprowadzenia swoistego jej „oczyszczenia” z osób, które sprzeniewierzyły się idei praworządności i demokracji.

Podczas wydarzenia prokurator Krzysztof Parchimowicz - pierwszy prezes Lex Super Omnia  - przeszedł w stan spoczynku.

Stowarzyszenie przyjęło uchwałę z apelem do przedstawicieli władzy ustawodawczej o podjęcie prac legislacyjnych nad nowym ustrojem prokuratury, opartym na zasadach demokratycznego państwa prawa i wartościach Rady Europy.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski