Zmarł adw. Lech Gąsecki, sędzia WSD

Zmarł adw. Lech Gąsecki, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i były wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Miał 63 lata.

Mecenas Gąsecki był cenionym, lubianym i aktywnym działaczem samorządu adwokackiego. Od 2013 roku był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Wcześniej pełnił funkcje wicedziekana i rzecznika dyscyplinarnego ORA w Łodzi, był przewodniczącym i członkiem wielu komisji m.in. komisji ds. form wykonywania zawodu, ds. szkolenia aplikantów adwokackich oraz doskonalenia zawodowego adwokatów. Niejednokrotnie był egzaminatorem komisji egzaminacyjnych aplikanckich i adwokackich, a także patronem i wychowawcą młodego pokolenia adwokatów. Zawód wykonywał od 1982 roku. Specjalizował się w prawie cywilnym.

Był arbitrem Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.

Odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym” oraz przez Prezydenta RP „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 maja 2016 r o godz. 14:00 na  Cmentarzu  Starym w części katolickiej przy  ul. Ogrodowej 39/43  w Łodzi.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry