Zmarł prof. Tadeusz Malak

Wielki przyjaciel Adwokatury, reżyser i aktor sztuki „Ja jestem Żyd z Wesela” – Tadeusz Malak zmarł 26 stycznia br.

Mistrz słowa i wybitny interpretator poezji, szczególnie twórczości Zbigniewa Herberta, ceniony pedagog i autorytet studentów PWST w Krakowie. W latach 1996 – 1999 był prorektorem tej uczelni. Wyreżyserował wiele przedstawień w Teatrze Rapsodycznym, Starym Teatrze, Teatrze STU oraz w Teatrze Telewizji. Występował na scenie Teatru Rapsodycznego, Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru w Krakowie m. in. w słynnych inscenizacjach Andrzeja Wajdy" "Biesy", "Z biegiem lat, z biegiem dni..." i Konrada Swinarskiego - "Dziady". Był twórcą i realizatorem spektakli i wydarzeń artystycznych Krakowa, takich jak Teatr w Barbakanie, Teatr na Wozie, Teatr Zaczarowanej Dorożki, "Wyspiański’98", "Odprawa posłów greckich" na dziedzińcu Collegium Maius UJ, "Ja jestem Żyd z Wesela", "Igrce rybałtowskie", "Tryptyk Stanisławowy" w Katedrze na Wawelu. W 2001 roku otrzymał tytuł profesora belwederskiego.

Był wielkim przyjacielem Adwokatury. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów krasomówczych, przygotowywał wieczory poetyckie w Klubie Adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a przede wszystkim znany był w środowisku adwokackim jako aktor i reżyser sztuki Romana Brandsteattera „Ja jestem Żyd z Wesela”.

Adw. Stanisław Kłys, przyjaciel artystu powiedział: - Profesor Tadeusz Malak, były prorektor PWST w Krakowie, był aktorem m.in.  Teatru Rapsodycznego, w którym występował również ks. Karol Wojtyła i Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Był wielkim artystą, niezrównanym interpretatorem poezji, z adwokaturą był związany od niemal 40 lat, prowadząc wykłady z zakresu retoryki. Jako środowisko adwokacie jesteśmy Mu wdzięczni za Jego dokonania dla nas, uczył nas niestrudzenie sztuki wymowy, reżyserii,  wstępował na licznych koncertach organizowanych w Klubie Adwokatów im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej. Jego znajomość literatury i poezji, wyczucie piękna frazy języka, doboru tekstów była nie do przecenienia. Profesor wyraził zgodę na to, aby tę arcyadwokacką sztukę autorstwa Romana Brandstaettera pt. „ Ja jestem Żyd z Wesela” uczynić na zawsze naszą, tj. adwokatury, własnością. Utwór ten, w reżyserii prof. Tadeusza Malaka, który zagrał w nim rolę Koncypienta (aplikanta adwokackiego), był grany z ogromnym powodzeniem w Polsce i za granicą od 1992 roku, aż 633 razy i wpisał się na trwałe w najbardziej szczytne dokonania adwokatury w zakresie polskiej kultury. Śmierć Profesora Tadeusza Malaka jest bolesną i niepowetowaną stratą dla naszej społeczności.

Artysta zmarł po długiej chorobie w wieku 83 lat.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/