Zmiany w Kodeksie Etyki dotyczące łączenia zajęć

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę zmieniającą par. 9 Zbioru Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu w zakresie łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata.

Zmieniony paragraf otrzymał następujące nowe brzmienie:

„1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby godności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie do Adwokatury.

2. Łączenie zajęć nie może prowadzić do:

  1. obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej;
  2. utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem.

3. Prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej lub ze świadczeniem pomocy prawnej, adwokat nie może używać tytułu zawodowego”.

Wprowadzone zmiany są realizacją uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. Nad zmianami pracowała Komisja Etyki przy NRA pod kierownictwem prof. Jacka Giezka, przewodniczącego komisji. Komisja uzasadnia, że łączenie zajęć nie jest nieetyczne do czasu, gdy nie wpływa negatywnie na wykonywanie oraz sposób postrzegania zawodu adwokata oraz na wizerunek Adwokatury.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski