Zmiany w kpk i tajemnica adwokacka – nowy numer Palestry


Kwestie związane ze zmianami w kodeksie postępowania karnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br., a także tajemnica adwokacka to najważniejsze tematy najnowszego, majowo-czerwcowego numeru „Palestry”. 

W słowie wstępnym adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny, wspomina o ważnej również dla Adwokatury rocznicy – 80 lat temu zmarł marszałek Józef Piłsudski, który 24 grudnia 1918 r. jako Naczelnik Państwa Polskiego podpisał Dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. „Adwokatura, określona w Statucie Tymczasowym historyczną nazwą Palestry, powołana została do odegrania ważnej roli w życiu państwowym i społecznym. Statut Tymczasowy określił jej zadania oraz wyposażył ją w niezbędne instrumenty prawne, dzięki którym zadania te mogła realizować.” – przypomina adw. Jaworski.

W numerze ponadto interesujący artykuł adw. prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego pt. „Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie)”.  Z kolei adw. Radosław Baszuk, wiceprezes WSDA (Warszawa) analizuje „Wpływ nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz Kodeksu postępowania karnego na model adwokackiego postępowania dyscyplinarnego”.

Sędzia SA w st. spocz. Kazimierz Postulski opisał „Zmiany dotyczące wykonywania kary grzywny obowiązujące od 1 lipca 2015 r.”, zaś doktorantka UŚ w Katowicach Magdalena Aksamitowska-Kobos zajęła się tematem wniosków obywateli polskich, kierowanych za granicę o przyznanie pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami zagranicznymi.

W numerze czytelnik znajdzie również m.in. przegląd najnowszego orzecznictwa: Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego (grudzień 2014–styczeń 2015) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (styczeń–marzec 2015 r.)

Zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/