Zmiany w pracy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury adw. Jacek Ziobrowski wydał zarządzenie w sprawie trybu pracy WSD do 30 marca br.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie całego kraju i koniecznością udziału adwokatów w postępowaniach dyscyplinarnych zarządzam odwołanie posiedzeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wyznaczonych do dnia 31.03.2020 r.

Jednocześnie informuję, że pracownicy Kancelarii WSD w terminie do dnia 30.03.2020 r. obowiązki zawodowe wykonywać będą poza siedzibą WSD utrzymując z zainteresowanymi stronami stały kontakt w formie elektronicznej - mailowej.

Świadczenie pracy przez pracowników Kancelarii WSD, które odbywać się będzie poza siedzibą, uwzględniać będzie konieczność zachowania tajemnicy adwokackiej i przepisów RODO. Obowiązywać będzie w dalszym ciągu zakaz wynoszenia poza siedzibę sądu akt spraw dyscyplinarnych i akt osobowych.

 

adw. Jacek Ziobrowski,

prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

 

(czytaj skan Zarządzenia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry