Znaczący goście na Krajowym Zjeździe Adwokatury

W Krajowym Zjeździe Adwokatury uczestniczą goście reprezentujący władze państwowe, parlament, środowiska prawnicze i samorządy zawodów zaufania publicznego.

W rozpoczęciu KZA uczestniczył Prezydent Andrzej Duda, który podkreślał szacunek i uznanie dla Adwokatury. (czytaj więcej)

Głos zabrała również Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu RP. Zwróciła uwagę, że zarówno adwokatom, jak i sędziom zależy na przyspieszeniu postępowań sądowych. Jednym z rozwiązań według Pani Marszałek są mediacje.    

Prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, podziękował za uchwałę przyjętą przez Naczelną Radę Adwokacką dotyczącą kryzysu konstytucyjnego. – Było to dla nas moralne wsparcie. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami. – podkreślał. Zwracał uwagę na rolę adwokata w kształtowaniu państwa prawa, w edukacji i w stanowieniu prawa. Dodał, że nie ma lepszych ekspertów w stanowieniu prawa niż adwokaci, którzy jako praktycy zwracają uwagę na inne aspekty. Apelował do adwokatów, aby dbali o takie wartości, jak wolność i gospodarka rynkowa oraz dążyli do tego, aby Polska była państwem sprawiedliwym.

O pielęgnowaniu etosu zawodu adwokata przez najmłodsze pokolenie mówiła adw. Anna Bogucka-Skowrońska. Zdaniem Pani Mecenas, etos przejawia się przez poczucie powołania i stosunek do człowieka, który zbłądził. – Adwokat ma być jego Cyrenejczykiem. Niesie krzyż jego błędów, przedwczesnych osądów. Adwokat musi dostrzec dobro w tym człowieku. – mówiła zasłużona obrończyni procesów politycznych w latach 80-tych. Adw. Bogucka-Skowrońska przypomniała na czym polegał fenomen adwokatury lat 70-tych i 80-tych. – Byliśmy niepoprawnymi marzycielami, mieliśmy nadzieję i byliśmy dumni, że wreszcie możemy mówić otwartym głosem. (…) Żeby do czegoś dążyć, trzeba mieć wizję i marzenia.  – tłumaczyła. Pani Mecenas wyraziła niepokój, że obecnie próbuje się zniszczyć dawny etos, zmienić historię, odebrać autorytety. – Zwykłymi obietnicami się tego nie uleczy. – mówiła.   

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, przypomniał o Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury w 2010 r. , w którym uczestniczył jako minister sprawiedliwości. Przypomniał, że wówczas pracowano nad projektem ustawy o połączeniu zawodów adwokata i radcy prawnego. Na tamtym Zjeździe zapewniał, że ministerstwo sprawiedliwości odstąpi od prac. – Władze publiczne nie mogą podejmować decyzji wbrew zdaniu środowiska, którego zagadnienie to dotyczy. – podkreślał. Jego zdaniem władza musi zapraszać nie tylko do dialogu, ale i do współdziałania w podejmowaniu decyzji. Wspomniał też zmarłego przed kilkoma dniami adw. Macieja Bednarkiewicza. – Mecenas Bednarkiewicz był dla mojego pokolenia symbolem tego, co w adwokaturze najważniejsze, z uwagi na prowadzoną przez niego sprawę zabójstwa Grzegorza Przemyka. – tłumaczył. Wspomniał, że dziś trudnym momentem dla Adwokatury są wydarzenia w Warszawie, ale podkreślił, że środowisko sobie z nim poradzi. Samorząd jest bowiem silny wzorcami takich postaci, jak adw. Maciej Bednarkiewicz. Prezes Kwiatkowski podkreślił też, że sądy dyscyplinarne samorządu oraz tajemnica adwokacka powinny być chronione. Zapowiedział też, że w 2017 roku NIK skontroluje jak działa system nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, mówił o współpracy między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Adwokaturą, m.in. w działaniach na rzecz ochrony prawa do prywatności czy ochrony tajemnicy adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka współpracuje też z biurem RPO przy staraniach o prawa osób aresztowanych z niepełnosprawnością intelektualną. Przypomniał, że Adwokatura jest powołana nie tylko do obrony praw pojedynczych osób, ale również ochrony praw i wolności obywatelskich oraz dbania o kształt legislacji. 

Sędzia Dariusz Zawistowski z Krajowej Rady Sądownictwa mówił o tym, co łączy sędziów i adwokatów – wartości wynikające z Konstytucji, czyli obrona praw, godności i wolności obywatelskich oraz państwa prawa, idee samorządności. 

O wspólnych wartościach mówił także sędzia Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – deklarował chęć współpracy, zaznaczając, że adwokaci i sędziowie mają wiele do zrobienia w kształtowaniu prawa i edukacji prawnej. Poziom wiedzy prawnej w Polsce jest dramatycznie niski i zmiana tego to ważne zadanie dla samorządów prawniczych. 

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Maciej Bobrowicz podziękował adw. Andrzejowi Zwarze w imieniu radców prawnych za współpracę. Zapewnił, że oba samorządy mają wiele do zrobienia w misji obrony praw człowieka i Konstytucji. Zaznaczył też, że nie ma czasu na spory. 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski