Życzenia świąteczne Prezesa NRA


Publikujemy życzenia świąteczne adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.


 

 

 

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

stoimy u progu 2018 roku, który jest dla Adwokatury rokiem szczególnym, bo jubileuszowym. 24 grudnia 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego i dał początek odrodzonej Adwokaturze Polskiej. Stulecie tego wydarzenia obchodzić będziemy przez cały nadchodzący rok.

Zachęcam wszystkich Państwa - Adwokatów i Aplikantów Adwokackich - do udziału w obchodach, które mieć będą zarówno lokalny, jak i centralny charakter. Na szczeblu lokalnym zaczniemy 20 stycznia w Bydgoszczy w 98. rocznicę powrotu tego miasta do Polski i objęcia jego prezydentury przez adwokata Jana Maciaszka. Gala Jubileuszowa Adwokatury odbędzie się 23 listopada w Warszawie.

Pragnę też podziękować samorządowcom dwudziestu czterech izb adwokackich w całym kraju za zaangażowanie i pracę, jaką wkładają w przygotowanie wydarzeń jubileuszowych.

Nasz jubileusz przypada w tym samym roku co stulecie Odrodzenia Polski. Dlatego poprzez kampanie informacyjne, lekcje prawa w szkołach, wystawy i konferencje chcemy włączyć społeczeństwo do świętowania z nami. Pamiętajmy, że nasz zawód jest ukierunkowany na obywateli, adwokaci to ci, do których zwracają się oni o pomoc. Naszym obowiązkiem jest też obrona praw człowieka, praw obywatelskich. Daliśmy temu wyraz w ciągu całego roku 2017.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu, by przy Wigilijnym stole panował świąteczny duch jedności, pokoju i rodzinnego świętowania. Nie pozwólmy, by podzieliły nas poglądy polityczne, słuchajmy siebie i szanujmy wzajemnie.

Życzę Państwu, by rok 2018 przyniósł wiele dobrego zarówno w naszych rodzinach, jak i w naszej Ojczyźnie.  

 

adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry